Recent Submissions

 • Haldusmenetlus vanglas 

  Kaldoja, Triinu; Hodakovskaja, Olga; Martisen, Teerika Marilin; Altsaar, Marju; Tobias, Kristina-Valeria; Annus, Ruth (Sisekaitseakadeemia, 2024)
  See käsiraamat on suunatud Sisekaitseakadeemias korrektsiooni eriala omandavatele üliõpilastele ja vanglas töötavatele ametnikele. Käsiraamatu peamine ülesanne on selgitada võimalusi, kuidas koostada peamisi vanglas ...
 • Tuleohutuse seadus: kommenteeritud väljaanne 

  Tikan, Mari; Tähe, Tagne; Rannala, Maret; Kroonberg, Riina; Terep, Tarmo; Valge, Alar (Sisekaitseakadeemia, 2023)
  Väljaandes leiavad käsitlemist tuleohutuse seaduse sätted koos viimaste, 2023. aastal jõustunud ja kehtivate muudatustega. Väljaande eesmärk on tagada parem õigusselgus seaduses sätestatud kohustuste mõistmiseks ja ...
 • Päästejuhised keemiaõnnetustel 

  Unknown author (Päästeamet, 2017)
 • Rändepoliitika aastaraport 2023 

  Anniste, Kristi; Luik, Eike; Murov, Annika; Orloff, Barbara; Vollmer, Maarja (Sisekaitseakadeemia, 2023-10)
  Raport annab ülevaate 2022. aasta olulisematest tegevussuundadest rände- ja varjupaigavaldkonnas Eestis, teistes Euroopa Liidu liikmesriikides, EMN vaatlejariikides (Armeenias, Gruusias ja Moldovas) ning Norras. Raportis ...
 • Kogemused Eesti siseturvalisusele 2022. aastal Ukrainale konventsionaalset jätkuinvasiooni ettevalmistavast faasist 

  Savimaa, Raul; Loik, Ramon (Sisekaitseakadeemia, 2023)
  Eesti geopoliitiline asend tingib vajaduse olla tähelepanelik ja aktiivne oma regioonis ning laiemalt kogu maailmas toimuvate julgeolekumuutuste suhtes ning hinnata nende võimalikku mõju Eesti sisejulgeolekule ja turvalisusele. ...
 • Korrektsiooni põhioskused : Juhtumikorraldaja käsiraamat 

  Durnescu, Ioan; Ainsoo, Dagmar; Meiel, Tanel; Tarkus, Liisa; Miljan, Maret (Sisekaitseakadeemia, 2023)
  Selles käsiraamatus sisalduvad oskused on need, mida peetakse tänapäeva teaduskirjanduses õigusrikkujate taasühiskonnastamise seisukohast kõige olulisemateks. Taasühiskonnastamisel on palju tahke ja nüansse, kuid selles ...
 • Asendusteenistuse rakendamine Eesti kaitse- ja kriisivõimekuse eesmärkidesse 

  Koort, Erkki; Loik, Ramon; Puusalu, Jaanika; Savimaa, Raul (Sisekaitseakadeemia, 2023)
  Siinne analüüs hindab riigikaitse laia käsituse ja rahvusvahelise praktika alusel asendusteenistuse arendamisvõimalusi, kuna erinevatel põhjustel jäävad liiga paljud kaitseväekohustuslased praegu kõrvale nii kohustuslikust ...
 • Putini propagandamasin 

  Van Herpen, Marcel H. (Sisekaitseakadeemia, 2015)
  Kui Venemaa sekkus 2014. aastal Ukrainas, seisis maailm silmitsi Kremli massiivseima ja intensiivseima propagandapealetungiga viimase seitsmekümne aasta jooksul. Vene propagandamasin pani tühisena näima isegi Saddam Husseini, ...
 • Feliks Angelstok : Personaalbibliograafia 

  Kulbin, Jaana, koostaja; Tamm, Liina, koostaja; Kapura, Jelena, keeletoimetaja; Soidro, Siiri, keeletoimetaja (Sisekaitseakadeemia, 2022)
  Personaalbibliograafia koondab Sisekaitseakadeemia emeriitprofessori Feliks Angelstoki artiklite, raamatute, teaduslike kirjutiste ja muude publikatsioonide kirjeid. Samuti on bibliograafias kajastatud Feliks Angelstokist ...
 • Andres Talvari personaalbibliograafia 

  Kulbin, Jaana, koostaja; Tamm, Liina, koostaja; Soidro, Siiri, keeletoimetaja (Sisekaitseakadeemia, 2022)
  Personaalbibliograafia sisaldab Sisekaitseakadeemia emeriitprofessor Andres Talvari artiklite, raamatute, teaduslike kirjutiste ja muude publikatsioonide kirjeid. Samuti on bibliograafias kirjutised Andres Talvarist endast. ...
 • Surviving near the empire : price of the modern Kremlin's aggression 

  Wójcicki, Kazimierz; Mahda, Evhen; Fedunjak, Sergi; Yastrebova, Vira; Klymenko, Andriy; Sidorenko, Ruslan; Lachowski, Tomasz; Tsybulenko, Evhen; Tetera, Ivanna (2021)
  During the Cold War the Western European countries had a lot of sovietologists, experts who had a great experience in analysing the political activities from Moscow. Within a few years most of these experts got lost, retired ...
 • Jaan Huik : personaalbibliograafia 

  Kulbin, Jaana, koostaja; Tamm, Liina, koostaja (Sisekaitseakadeemia, 2021)
  Personaalbibliograafia sisaldab Sisekaitseakadeemia emeriitprofessori Jaan Huigi artiklite, raamatute, teaduslike kirjutiste ja muude publikatsioonide kirjeid. Samuti on bibliograafias kajastatud Jaan Huigist endast ...
 • Best Practices in Dynamic Security Training 

  Kikas, Laura; Koopmansch, Jean-Philippe; Linderborg, Henrik; Stageberg, Ole (European Penitentiary Training Academies, 2021)
  The concept of dynamic security combines security and control as well as rehabilitative and supportive elements in a way that enhances the positive change towards desistance and life without crime. The term dynamic security ...
 • Dynamic Security Training Handbook 

  Kikas, Laura; Koopmansch, Jean-Philippe; Linderborg, Henrik; Stageberg, Ole (European Penitentiary Training Academies, 2021)
  The purpose of this handbook is to illustrate how staff training can contribute to achieving the mind-set and culture needed to establish dynamic security practices in correctional services. Furthermore, this handbook ...
 • Minimum Standards for Dynamic Security Training 

  Kikas, Laura; Koopmansch, Jean-Philippe; Linderborg, Henrik; Stageberg, Ole (European Penitentiary Training Academies, 2021)
  This report describes the minimum requirements for education and training on the subject of dynamic security for prison staff. Establishing dynamic security as a concept and working method will affect the entire organization ...
 • Valgevene sündmuste mõju Balti riikide turvalisusele ja julgeolekule 

  Unknown author (Sisekaitseakadeemia, 2021)
  Siinse raporti ajendiks olid 9. augustil 2020. aastal Valgevenes toimunud valimised, mille tulemuseks on peaaegu aasta kestnud järjepidevad meeleavaldused riigis ja demonstratsioonid nende toetuseks välisriikides. Raportisse ...
 • Rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraport 2020 

  Lauren, Ave; Orloff, Barbara; Luik, Eike; Kaljula, Madli; Pajumets, Marion (Sisekaitseakadeemia, 2020)
  Käesolev raport keskendub COVID-19 pandeemia eelsele perioodile ning eelkõige 2019. aastal toimunud arengutele nii Eestis kui ka mujal Euroopas. Sarnaselt varasematele rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraportitele püüab ...
 • Rein Tiivel : personaalbibliograafia 

  Kulbin, Jaana, koostaja; Tamm, Liina, koostaja (Sisekaitseakadeemia, 2020)
  Personaalbibliograafia koondab Sisekaitseakadeemia emeriitprofessori Rein Tiiveli artiklite, raamatute, teaduslike kirjutiste ning muude publikatsioonide kirjeid. Samuti on bibliograafias kirjutised Rein Tiivelist endast. ...
 • Politsei ja piirivalve üldkursus : Toetav õppematerjal õpetajale 

  Kiviste, Jaak; Teppan, Piret; Rei, Riho; Sieberk, Eda (Sisekaitseakadeemia, 2020)
  Õppematerjali koostamise eesmärk on toetada õpetajat õppematerjali ja meetoditega õpilaste kujundamisel vastutustundlikuks kodanikuks, kellel on teadmised enda kohustustest ja politseiorganisatsiooni rollist ühiskonna ...
 • Päästetööd : Toetav õppematerjal õpetajale 

  Luht-Kallas, Kadi (Sisekaitseakadeemia, 2020)
  Päästetööde kursus on osa valikõppeainest „Sisekaitseõpe“ gümnaasiumi õpilastele. Õpetajaraamat on koostatud õpet korraldavatele spetsialistidele ainekava eesmärkide mõistmiseks ning tundide planeerimiseks. Päästetööde kursus ...

View more