Now showing items 1-20 of 382

  • Product & Image Security Newsletter April 2021 

   The Product & Image Security Foundation (Jeremy Plimmer, 2021)
  • Product & Image Security Newsletter March 2021 

   The Product & Image Security Foundation (Jeremy Plimmer, 2021)
  • Verbis Aut Re 1/2021 (12) 

   Unknown author (Sisekaitseakadeemia, 2021)
  • Product & Image Security Newsletter / February 2021 

   The Product & Image Security Foundation (Jeremy Plimmer, 2021)
  • Rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraport 2020 

   Lauren, Ave; Orloff, Barbara; Luik, Eike; Kaljula, Madli; Pajumets, Marion (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Käesolev raport keskendub COVID-19 pandeemia eelsele perioodile ning eelkõige 2019. aastal toimunud arengutele nii Eestis kui ka mujal Euroopas. Sarnaselt varasematele rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraportitele püüab ...
  • Radar : Politsei- ja Piirivalveameti ajakiri 32/2020 

   Unknown author (Politsei- ja Piirivalveamet, 2020)
  • Product & Image Security Newsletter / December 2020 January 2021 

   The Product & Image Security Foundation (Jeremy Plimmer, 2020)
  • Röövimine Aia tänaval 

   Öpik, Raivo (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   <b>Toimumiskoht:</b> N linn – umbes Rakvere suurune. Olustik: tööpäev oktoobri lõpus, kell 22.00. Kella 19.30 – 20.30 ajal sadas vihma, maapind on märg. ...
  • Tapmine järve ääres 

   Öpik, Raivo (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Toimumiskoht: väikelinna E ( u 6000 elanikku) lähedal asuva Vaikse järve ümbrus järve linnapoolsel küljel, linna piiril olevast sissesõiduteest ida suunas teest u. 300 m kaugusel. Seda kohta kasutavad inimesed pikniku ...
  • Piiriületamise 1-7 stsenaariumit 

   Liiva, Marek (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   7 stsenaariumit: Ebaseaduslik piiriületus (1 ja 2); Viibimine piirilähedasel alal; Viibimine piiriribal; Piirirahu häirivad tegevused; Piirilähedasele alal salakauba avastamine; Piiriületus koos põgenemiskatsega, piiririkkuja ...
  • Reisija saabumine Euroopa Liitu lennutranspordiga 

   Koitla, Helle (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Lennujaama piiripunktis saabuvad reisijad Euroopa Liitu: ootesaalis on viis reisijat. Reisijatel on kaasas nii isiklikud- ja reisi jooksul ostetud asjad. Üks reisija on euroliitu ümberasuja. Tolliinspektor teeb riskianalüüsi ...
  • Transpordivahendite ja reisijate kontroll sisenemisel maantee piiripunkti kaudu Euroopa Liitu 

   Koitla, Helle (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Maantee piiripunktis ületavad euroliidu piiri erinevad transpordivahendid: kaubaga rekka, sõiduauto, reisibuss ja kaubik. Tolliametnikul tuleb juhte ja reisijaid küsitleda, selgitada tollieeskirju. Küsitluse põhjal otsustada ...
  • Pantvangikriis vangla territooriumil 

   Sepp, Kristjan (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Vangla territooriumil on seisma jäänud koos vangide ja nende saatjatega kaks konvoibussi. Väidetavalt on ühes neist pomm.
  • Meeleavaldus avalikus kohas 

   Sepp, Kristjan (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Avalikus kohas toimub meeleavaldus mis on Eesti riigi suhtes vaenulik. Sündmuse kulmineerudes sõidab üks sõiduauto vastu hoonet ja süttib põlema. Tulekahju jätkudes süttib ka kauplus.
  • Jõhvi vallavalitsuse ründamine 

   Sepp, Kristjan (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Jõhvi vallavalitsuse hoonet on rünnanud grupp inimesi. Hoone on võetud vaenulike isikute poolt nende kontrolli alla. Hoonele lähenedes algab vastutegevus ja hoone süüdatakse.
  • Ülemiste järv lennuki hädamaandumine 

   Sepp, Kristjan (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Reisilennuk Boeing 747 teeb peale ebaõnnestunud katset maanduda lennurajal hädamaandumise ülemiste järvel. On vigastatuid nii lennuki see kui väljaspool lennukit.
  • Transpordiavarii udusel külateel 

   Sepp, Kristjan (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Udusel maanteel toimub transpordiavarii kus osalevad traktor, džiip ja kaks sõiduautot. Sündmus mõjutab selles piirkonnas kogu liiklust. Avarii tagajärjel satuvad traktori lastiks olevad ohtlikud jäätmed keskkonda.
  • Rünnak kaitseväe kolonnile 

   Sepp, Kristjan (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Laskeväljakult lahkuva kaitseväe kolonni tee blokeeritakse ja toimub rünnak nende vastu.
  • Pommitaoline ese kiirtee ehitustöödel 

   Sepp, Kristjan (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Kiirtee lähedal leitakse ehitustööde käigus liiva seest pommitaoline ese. Vaja on tuvastada, kas tegemist on reaalse ohuga ja seejärel sündmus lahendada.
  • Peetri lennuõnnetus 

   Sepp, Kristjan (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Sõjaväelennuk kukub alla Tallinna lennujaama lähistel Peetri külas kooli vahetus läheduses. On kannatanuid , varing ja tulekahju.