• Eesti ja Aasia tulevikusuhete raport 

  Berg, Eiki; Kiviorg, Merilin; Kitsing, Meelis; Varblane, Urmas; Ottis, Rain; Broughel, Anna; Hõbepappel, Urmas; Vilson, Maili; Kisel, Einari; Siirde, Andres; Ashyrov, Gaygysyz; Juust, Mathias; Osula, Anna-Maria; Venables, Adrian; Koort, Erkki; Süld, Elo; Maiberg, Heidi (Tartu ÜlikoolTallinna TehnikaülikoolEstonian Business SchoolSisekaitseakadeemia, 2022)
  21. sajandit peetakse Aasia sajandiks. Sellest tulenevalt on Eestis suur vajadus valdkondadeüleste lühi- ja pikka perspektiivi arvesse võtvate suuniste järele, mis võimaldaks nii riigil kui ka erinevatel huvigruppidel Aasia ...
 • Product & Image Security Newsletter July-August 2022 

  The Product & Image Security Foundation (Jeremy Plimmer, 2022)
 • Andres Talvari personaalbibliograafia 

  Kulbin, Jaana, koostaja; Tamm, Liina, koostaja; Soidro, Siiri, keeletoimetaja (Sisekaitseakadeemia, 2022)
  Personaalbibliograafia sisaldab Sisekaitseakadeemia emeriitprofessor Andres Talvari artiklite, raamatute, teaduslike kirjutiste ja muude publikatsioonide kirjeid. Samuti on bibliograafias kirjutised Andres Talvarist endast. ...
 • Vaenu õhutamise (KarS § 151) koosseisu rakendamise probleemid ja lahendused 

  Habicht, Henrik (Sisekaitseakadeemia, 2022)
  Magistritöö käsitleb vaenu õhutamist ning sellega seotud õigusnorme ja nende rakendamise probleeme Eesti seadusandluses ja õiguspraktikas
 • Linna- ja vallavalitsuse korrakaitseametniku roll riikliku järelevalve teostamisel ja selle tulevikuperspektiiv 

  Kommel, Martina (Sisekaitseakadeemia, 2022)
  Uurimustöö eesmärgiks on selgitada välja linna- ja vallavalitsuse korrakaitseametnike vajadus täiendavate riikliku järelevalvemeetmete kohaldamise ja vahetu sunni kasutamise õiguse üle ning töötada välja ettepanekud ...

View more