• Product & Image : Security / July 2019 

  Unknown author (Jeremy Plimmer, 2019)
 • Maksuvõla tasumise ajatamise mõju ja otstarbekus äriühingute näitel 

  Pilpak, Sireli (Sisekaitseakadeemia, 2019)
  DIGIRIIULIS LUGEMISEKS LÕPUTÖÖ VERSIOON, MILLEST ON EEMALDATUD ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS MÕELDUD INFO.
 • Mittetulundusühingute tulumaksusoodustused Eestis ja Soomes 

  Pedosk, Ester (Sisekaitseakadeemia, 2019)
  Lõputöö eesmärgi täitmiseks analüüsiti mittetulundussektori rolli kodanikuühiskonnas ja maksupoliitika erisuse teoreetilisi lähtekohti Eestis ja Soomes. Analüüsiti Eesti ja Soome mittetulundusühingutele tehtavaid maksu ...
 • Alkoholi aktsiisimäärade tõusu mõju Eesti alkoholitootjatele perioodil 2016-2018 

  Olgo, Reelika (Sisekaitseakadeemia, 2019)
  Lõputöö teemale aktuaalsuse annab aktiivne piirikaubandus alkohoolsete jookidega Eesti ja Läti vahel, mis on põhjustanud muuhulgas ka meedias suurt kõlapinda, proteste, piiriäärsete poodide sulgemist, maksutulu laekumise ...
 • Sissesõidumaksu kehtestamise vajadus Tallinna linna näitel 

  Nikitin, Artjom (Sisekaitseakadeemia, 2019)
  Teema aktuaalsus tuleneb sellest, et mitmed Euroopa liikmesriikide linnad on kehtestanud liiklusummikutega võitlemiseks sissesõidumaksu. Lõputöö eesmärk on hinnata sissesõidumaksu kehtestamise mõju liiklusele ja Tallinna ...
 • Riigipoolse toetuse kajastus majandusaasta aruannetes Tallinna teatrite näitel 

  Marjapuu, Aune Maria (Sisekaitseakadeemia, 2019)
  Lõputöö on aktuaalne kuna aastaid kehtivat etendusasutuse seadust ei ole suudetud rahastuse poole pealt rakendada ning kõikehõlmavat ü levaadet, kui palju maksumaksja raha igal aastal teatrite kasutusse jõuab on keeruline ...
 • Teenistuskoerte tollikontrolli kaasamise efektiivsus ja ettevalmistus 

  Maranik, Kevin (Sisekaitseakadeemia, 2019)
  Lõputöö käsitleb teenistuskoerte ettevalmistust lähtudes rahvusvahelistest standarditest ja koerajuhtide põhikursuse õppekavast ning koerte efektiivsust Tallinna reisisadama piiripunkti näitel. Töö on kirjutatud eesti ...
 • Piiriülese pankrotimenetluse probleeme 

  Lisovik, Ene Liis (Sisekaitseakadeemia, 2019)
  Lõputöö probleem seisneb asjaolus, et Euroopa Liidu poolt vastu võetud ning uuesti sõnastatud maksejõuetusmenetlust reguleerivas määruses ilmnevad vastuolud siseriiklikke õigusaktidega ning lisaks võivad ilmneda probleemid ...
 • Balti riikide maksusüsteemide konkurentsivõime 

  Lilleberg, Olga (Sisekaitseakadeemia, 2019)
  Lõputöös autor keskendus Balti riikide maksusüsteemide konkurentsivõimelisuse võrdlusele. Vaatamata ühisele minevikule ja geograafilisele lähedusele on terve rida erinevusi Balti riikide maksusüsteemides ja ettevõtlusk ...
 • Plokiahelal põhinevate instrumentide kajastamine raamatupidamises 

  Laos, Maarek (Sisekaitseakadeemia, 2019)
  Teema on aktuaalne, sest Rahandusministeeriumi valitsemisala arengukavas aastateks 2017 – 2020 on seatud üheks eesmärgiks uute makselahenduste, sealhulgas krüpto- või virtuaalraha võimalik reguleerimine. Eesmärgi saavutamiseks ...

View more