Valdkonnad

Recently Added

 • Aavik, Tiiu (Sisekaitseakadeemia, 2010)
  Käesoleva töö eesmärgiks oli analüüsida valimisliitudes kandideerimise põhjusi Läänemaal 2009. aastal. Lõputöö koosneb kahest peatükist. Esimene peatükk sisaldab teoreetilisi lähtekohti valimisliitudest, nende moodustamise ...
 • Võsu, Erko (Sisekaitseakadeemia, 2010)
  Teema on aktuaalne, sest praeguses majanduolukorras on toetuste saamine ning nende korrektne maksustamine tähtsal kohal. Probleemiks on Eesti käibemaksuseaduse halb sõnastus ning tõlgenduse erinevus direktiivis sätestatust, ...
 • Toom, Margit (Sisekaitseakadeemia, 2010)
  Lõputöö teemaks on ettevõtte jätkusuutlikkuse hindamine, kasutades selleks finantsanalüüsi. Lõputöö on kirjutatud eesti keeles, võõrkeelne kokkuvõte on inglisekeelne. Töö maht ilma lisadeta on 38 lehekülge, lisasid on ...
 • Tarmas, Erich (Sisekaitseakadeemia, 2010)
  Töö eesmärgiks on anda hinnang Balti Autoosad AS majandustegevusele, võrrelda seda konkurentidega ja hinnata jätkusuutlikkust. Lõputöö on jaotatud kahte ossa, esimene neist on teoreetiline, kus antakse ülevaade finantsanalüüsi ...
 • Žunajev, Sergei (Sisekaitseakadeemia, 2010)
  Autori arvamusel ettevõtluseks mittevajaliku vara soetamise regulatsioon tulumaksuseaduses ei ole konkreetne, ehk vara soetamise põhimõtted on laia tõlgendamisvõimalustega, millest tulenevad arusaamatused ja vaidlused ...

View more