• Product & Image Security Newsletter February 2023 

  Plimmer, Jeremy (, 2023-02)
 • Eesti elanikkonna teadlikkus küberturvalisusest: ülevaade uuringutest ja võimalikest edasistest suundadest 

  Kont, Kate-Riin (Sisekaitseakadeemia, 2022)
  Kogu Euroopas suureneb küberrünnete ja küberkuritegude arv ja keerukus. Eesti oli juba 2007. aastal märkimisväärselt digitaliseerunud riik. 2007. aasta aprillis toimusid koordineeritud ja ulatuslikud teenusetõkestusrünnakud ...
 • Turvalisuskompass 2/2022 (3) 

  Puusalu, Jaanika, peatoimetaja; Läänemets, Märt, kaasautor; Saar, Jüri, kaasautor; Kostytska, Sofiia, kaasautor; Nagel, Hannes, kaasautor; Nagel, Anne-May, kaasautor; Juht, Siim Artur, kaasautor; Heldna, Eerik, kaasautor; Kroonberg, Riina, kaasautor; Roosve, Triin, kaasautor; Pedask, Janek, kaasautor; Kratovitš, Mairit, kaasautor; Päike, kati, kaasautor; Savimaa, Raul, kaasautor; Luht-Kallas, Kadi, kaasautor; Saar, Pille, kaasautor; Herkel, Andres, kaasautor; Hõbepappel,, Urmas, kaasautor; Jüris, Frank, kaasautor; Leino, Leslie, kaasautor; Reinem, Monika, kaasautor; Saks, Rainer, kaasautor; Rätsepp, Triin, toimetaja; Vanamölder, Lauri, kirjastaja; Kinkar, Eva-Maria, keeletoimetaja (Sisekaitseakadeemia, 2022)
  Turvalisuskompassi 2022. aasta sügis-talvise numbriga tähistame ajakirja esimest ilmumisaastat ning kaht aastat ajakirja loomise algusest. Selle kahe aasta jooksul on siseturvalisuses aktuaalne teemadering nii Euroopas kui ...
 • Radar : Politsei- ja Piirivalveameti ajakiri 36/2022 

  Unknown author (Politsei- ja Piirivalveamet, 2022-12)
 • Product & Image Security Newsletter December 2022 

  Unknown author (Jeremy Plimmer, 2022-12)

View more