Recent Submissions

 • Tollisõnastik 

  Koitla, Helle (Sisekaitseakadeemia, 2023)
 • Border Security and Management 

  Lindsaar, Inge (Sisekaitseakadeemia, 2023)
  This short insight to internal and border security management is guiding the Master level students to the basic components of the European Integrated Border Management. Focus of this material lays on hybrid threats ...
 • Вы позвонили в Центр тревоги : Учебные материалы по русскому языку для работников Центра тревоги 

  Капура, Елена (Sisekaitseakadeemia, 2022)
  Õppematerjal on loodud tulevastele ja töötavatele päästekorraldajatele erialase vene keele õppimiseks. Õppematerjal keskendub kommunikatiivsele ja leksikaalgrammatilisele oskusele. Materjali eesmärk on arendada vene keele ...
 • Tolliprotseduurid 

  Koitla, Helle; Saar, Indrek (Sisekaitseakadeemia, 2022)
  Siinse õpiku peamine eesmärk on kirjeldada ülevaatlikult tolliprotseduure, mis on osa tolliformaalsustest, avades sealhulgas nende protseduuride eesmärke ja omavahelisi seoseid. Samas püüame tolliprotseduuride väljatöötamise ...
 • Õppuste korraldamine 

  Teder, Gert (Sisekaitseakadeemia, 2022)
  Eestis on eri institutsioonid koostanud hulgaliselt õppuste korraldamise juhendeid ja seetõttu võib tunduda, kas on tõesti veel üht vaja. Just niisugusest lähtepunktist algas ka selle juhendi kokkupanek. Esimese etapina ...
 • Väärteo kirjelduse koostamine 

  Eljas, Chris; Heinsoo, Priit (Sisekaitseakadeemia, 2016)
  Õppevahendi eesmärk on selgitada väärteo kirjelduse olemust ja sisu ning esitada nõuded, millega tuleb väärteo kirjelduse koostamisel arvestada. Selleks on õppevahendis analüüsitud Riigikohtu praktikat ja erialakirjanduses ...
 • Maksunduse ja tolli üldkursus : Toll : Toetav õppematerjal õpetajale 

  Koitla, Helle (Sisekaitseakadeemia, 2020)
  Maailmamajanduse muutustega muutuvad ka tolli ülesanded. Toll on muutunud euroliidu riikide ja kodanike turvalisuse kaitsjaks. Suurenevad kaubavood, uued ja aina keerukamad tarneahelad, muutunud konkurentsisurve, kasvav ...
 • Maksunduse ja tolli üldkursus : Maksundus : Toetav õppematerjal õpetajale 

  Randlane, Kerly (Sisekaitseakadeemia, 2020)
  Selle õppematerjali koostamisel peeti eelkõige silmas eesmärki panna kokku niisugune õppematerjal, mis toetaks ühelt poolt sisekaitseõppe valdkondliku eesmärgi saavutamist tervikuna, teiselt poolt aitaks kaasa ...
 • Strateegilise kauba ekspordikontroll 

  Pärnsalu, Tuuli (Sisekaitseakadeemia, 2009)
  Käesolev käsiraamat on esimene eesti keeles ilmuv trükiteos strateegilise kauba ekspordikontrollist. Raamat on mõeldud kõigile, kel huvi või vajadust seda valdkonda tundma õppida. Eelkõige on raamat ette nähtud õppematerjaliks ...
 • Käibemaks : abiks tudengile ja töötavale praktikule 

  Elling, Tõnis (KMS OÜ, 2014)
  JUURDEPÄÄSUPIIRANGUGA. RAAMATU LUGEMISEKS VAJALIK SISSELOGIMINE. </br></br> Käibemaks, mida kogutakse Eestis ja kõikides teistes EL-i liikmesriikides, on olemuselt tarbimise ja kulutuste maks. See tähendab, et selle maksu ...
 • Euroopa Liidu rahandus 

  Silberg, Uno (Sisekaitseakadeemia, 2014)
  Üksikisik mis tahes Euroopa Liiduga liitunud riigis ei ole enam ammu pelgalt oma riigi kodanik, vaid ka Euroopa Liidu kodanik. Ainuüksi sellel põhjusel on väga oluline, et Euroopa Liidu kodanikud oleksid kursis nii liidu ...
 • Maksuvõlgade sissenõudmine : üldmenetlus : õpik mittejuristidele 

  Randlane, Kerly (Sisekaitseakadeemia, 2016)
  See raamat koondab maksuvõlgade sissenõudmise õiguslikud alused, sissenõudmise protsessi tervikuna ja valdkonna peamised probleemid. Kirjutamisel on jälgitud maksuvõla elutsüklit ehk sissenõudmise protsessi loogikat nõude ...

View more