Now showing items 1-20 of 2107

  • Kaklus ja veeõnnetus ujuvsaunas 

   Ruotsi, Ramon (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Järve ääres on telkimisala ja ujuvsaun, mis on välja renditud sünnipäevapeoks. Kohalikud on varasemalt sauna omavoliliselt kasutanud ja seal tavaliselt pidu pannud. Sünnipäevalised suundusid ujuvsaunaga järvele. Õhtu ...
  • Avarii tankla territooriumil 

   Ruotsi, Ramon (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Tanklas on toimunud tankimisalal avarii kahe sõiduauto vahel, mille tulemusena on auto(d) põlema süttinud. Meedikud on jõudnud esimesena kohale ja saanud põlevast autost kõrvalistuja kätte ning tegelevad temaga (kannatanu ...
  • Keemiaõnnetus kortermajas 

   Ruotsi, Ramon (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Kortermaja parklakorrusele on pargitud järelhaagis, kus on 20-25 l kanistrid. Auto koos kahe isikuga sõitsid maa-alusesse parklasse ja riivasid parkimisel haagist, mille tagajärjel haagisel olnud kanister kukkus ümber ning ...
  • Talu abihoone tulekahju 

   Ruotsi, Ramon (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Lapselapsed on vanaisal suvevaheajal külas. Talukompleksi kõrvalhoone (traktori garaaž ja laoruum) süttib põlema. Vanaisa püüab tulekahju ise kustutiga kustutada ja lapsed helistavad HK-sse. Tulekahju kustutamine ei ...
  • Kütuserongi ja linnaliinibussi kokkupõrge 

   Ruotsi, Ramon (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Ülesõidu foorisüsteem ei töötanud, mistõttu sattus linnaliinibuss raudteeülesõidul rongi ette. Rong lohistas bussi 200m edasi. Bussis oli ca 25 inimest. Enamus said bussist välja omal jõul ja teiste reisijate kaasabil. Osa ...
  • Terrorismiohust teavitamine: ohutasemete hoiatussüsteemid 

   Maasing, Helina (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Terrorismi hoiatussüsteemid said populaarseks pärast 11. septembri 2001. aasta rünnakuid Ameerika Ühendriikide vastu (Heilbrun, Wolbransky, Shah, Kelly, 2010). Nende peamine eesmärk on avalikkuse teavitamine võimalikust ...
  • Comparison of security policy documents of the Baltic states 

   Marnot, Diana (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   This overview outlines, by category, the national security policies and risk mitigation measures in Estonia, Latvia and Lithuania. To this end, the strategic documents of the security policy of the three Baltic States have ...
  • Sekkumisõigus 4-6: Avalik kord ja vastutav isik 

   Vanaisak, Ülle (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Politseijaoskonnas olev patrulltoimkond, mis koosneb kahest politseiametnikust, saab lahendada kolm erinevat väljakutset. 1. Koolimaja territooriumil on karu. Inimesed on metslooma häiritud – ei julgeta koolimajast väljuda, ...
  • Tühjas maailmas tüviliini hargnemine 4 inimesele tasc logic käsud 

   Kütt, Tambet (Sisekaitseakadeemia, 2019)
   Tühjas maailmas loodud tasc logic tüviliini hargnemine. Tüviliini moodustab persoon, kes valitakse menüüst esimesena. Lisaks tüviliini moodustamisele, saab anda, kuni neljale inimesele, korralduse liikuda hargmiku ja ...
  • Tühjas maailmas I juhtimistasandi sündmusele reageerivate ressursside liikumiste evendid ja kaitsevarustuse kasutamise tasc logic käsud 

   Kütt, Tambet (Sisekaitseakadeemia, 2019)
   Tühjas maailmas loodud esimese juhtimistasandi sündmusele reageeriv ressurss. Iga tehnika ühiku jaoks on loodud event, mille käivitamisel liigub see tehnika sündmuskohale. Evendiga on sisestatud liikumine kolmele põhiautole, ...
  • Tühjas maailmas kombineeritud joatoruga tööliini hargnemise tasc logic käsud 

   Kütt, Tambet (Sisekaitseakadeemia, 2019)
   Tühjas maailmas on loodud tasc logic käsud kombineeritud joatoruga tööliini hargnemiseks. Tööliini hargnemise käsu saab anda nii ühele persoonile kui ka kahele, joatoru võtab kätte see persoon, kes valitakse menüüst ...
  • Product & Image Security Newsletter / October 2020 

   The Product & Image Security Foundation (Jeremy Plimmer, 2020)
  • Tühjas maailmas edasi tagasi liikumine 4 inimesele tasc logic käsud 

   Kütt, Tambet (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Tühjas maailmas loodud tasc logic edasi tagasi liikumine. Korraga saab liikumise korralduse anda 4 inimesele. Seda edasi tagasi liikumist saab kasutada kõigis stsenaariumites, mis on dünaamilised ja on inimeste liikumist ...
  • Palgiveoki ja sõiduauto kokkupõrge 

   Kütt, Tambet (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Kahetasandilise ristmiku ülemisel tasandil, purunes pagiveoki rehv. Auto hakkas vibama ning palgi koormaga haagis kaldus vastassuuna vööndisse, kus põrkas kokku vastu tulnud sõiduautoga. Sõiduautos viibis kaks naisterahvast. ...
  • Bussi ja kütuseveoki kokkupõrge 

   Kütt, Tambet (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Väikeasula ristmikul on kokku põrganud liinibuss ja poolhaagisega kütuseveok. Avarii tagajärjel deformeerub bussi keskosa ja erineva raskusastmega vigastusi saab kokku üheksa inimest. Enamus vigastatud inimesi asub bussi ...
  • Vägivaldne korteri tulekahju 

   Kütt, Tambet (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Kortermajas on tekkinud kahe pere vahel tüli, mis muutub lõpuks vägivaldseks. Üks tüli osapooltest ründab teise osapoolt ja tema peret. Tekitades neile nii peksmise kui ka noaga kehavigastusi. Vigastatud pere põgeneb oma ...
  • Risk-taking behaviour: relationship with personality and markers of heritability, and an intervention to prevent unintentional injury 

   Luht-Kallas, Kadi (Tartu Ülikool, 2020)
   Vigastussurmad on oluliselt seotud riskeeriva käitumisega, mida mõjutavad mitmed isiksuslikud (nt impulsiivsus) tegurid on suuresti pärilikud. Impulsiivne käitumine on seotud nii serotoniini- kui ka dopamiinisüsteemi ...
  • Pääste Elu : Päästeteenistuse ajakiri 1/2020 

   Unknown author (Päästeamet, 2020)
  • Radar : Politsei- ja Piirivalveameti ajakiri 31/2020 

   Unknown author (Politsei- ja Piirivalveamet, 2020)
  • Väärtustel põhinev õppekeskkond Sisekaitseakadeemia Politsei- ja Piirivalvekolledžis 

   Lumi, Karl (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Sisekaitseakadeemia Politsei- ja Piirivalvekolledžisse õppima asumise hetkest mõjutavad õppureid Sisekaitseakadeemia ja Politsei- ja Piirivalveameti põhiväärtused. Lõputöö eesmärgiks oli välja selgitada õppekeskkonna mõju ...