Now showing items 1-20 of 2493

  • Verbis Aut Re 1/2024 (19) 

   Unknown author (Sisekaitseakadeemia, 2024)
   Sisekaitseakadeemia ajakiri, ilmub kaks korda aastas
  • Eesti Kaitseväe Mali ja Afganistani veteranide sotsiaalse ja psühholoogilise taasühiskonnastumisega seotud probleemid peale välimissioonil osalemist 

   Saar, Lotte-Getter (Sisekaitseakadeemia. Sisejulgeoleku instituut, 2024)
   Magistritöö eesmärk on tuvastada tegurid, mis on seotud Afganistanis ja Malis välismissioonil osalenud veteranide sotsiaalse ja psühholoogilise taasühiskonnastumise raskustega peale välismissioonil osalemist.
  • Digitaalselt võimestatud riik. Kolm teoreetilist kontseptsiooni tänapäevase riigi olemuse selgitamiseks 

   Puusalu, Jaanika (Sisekaitseakadeemia, 2024)
   Tänapäevane riik, mida võib vaadelda kui füüsilise-digitaalse sfääri sümbioosi, on digitaalsete tehnoloogiate abil toimiv ehk digitaalselt võimestatud riik. Siinne raport esitab Eesti digiarengule toetudes kolm teoreetilist ...
  • The Impact of Russia's Alternative Future Developments on Estonian Security 

   Saar, Jüri; Sinisalu, Arnold; Loik, Ramon; Koort, Erkki; Tammel, Kaide; Savimaa, Raul (Estonian Academy of Security Sciences, 2024)
   The position of the Russian Federation has changed as a result of the war of aggression against Ukraine, which started on February 24, 2022. Not all threats and opportunities have yet been realized, but they undoubtedly ...
  • Haldusmenetlus vanglas 

   Kaldoja, Triinu; Hodakovskaja, Olga; Martisen, Teerika Marilin; Altsaar, Marju; Tobias, Kristina-Valeria; Annus, Ruth (Sisekaitseakadeemia, 2024)
   See käsiraamat on suunatud Sisekaitseakadeemias korrektsiooni eriala omandavatele üliõpilastele ja vanglas töötavatele ametnikele. Käsiraamatu peamine ülesanne on selgitada võimalusi, kuidas koostada peamisi vanglas ...
  • Product & Image Security Newsletter February 2024 

   Plimmer, Jeremy (Product and Image Security Foundation, 2024-02)
  • Venemaa võimalike arengute mõjust Eesti julgeolekule 

   Saar, Jüri; Sinisalu, Arnold; Loik, Ramon; Koort, Erkki; Tammel, Kaide; Savimaa, Raul (Sisekaitseakadeemia, 2024)
   Venemaa Föderatsiooni positsioon on tulenevalt 24. veebruaril 2022 alustatud Ukraina-vastasest agressioonisõjast muutunud. Kõik ohud ja võimalused ei ole veel realiseerunud, kuid kahtlemata mõjutavad need üleilmset ...
  • Raport Karen Drambjani radikaliseerumisest 

   Belova-Dalton, Oksana (Sisekaitseakadeemia, 2024)
   Raportis nähakse radikaliseerumist kui keerulist puslet, mille tekkimiseks on vaja mitut tükki, ning raporti fookuses on Eesti kodaniku Karen Drambjani radikaliseerumine, mis kulmineerus 2011. aasta rünnakus kaitseministeeriumi ...
  • Veebikonverents „Terrorism erinevatest vaatenurkadest: põhjused ja tõkestamine rahvusvahelises koostöös“ 

   Unknown author (Sisejulgeoleku instituut, 2021-05-24)
   Tänapäevases maailmas eskaleerub terrorismioht pidevalt. Näiteks ähvardasid hiljuti prantsuse sõjaväelased president Macroni kodusõjaga, kui ta ei lahenda riigis probleemi islamiäärmuslusega. USAs kuulutas aga president ...
  • Veebikonverents "Venemaal toimuvate protsesside mõju naabrite turvalisusele ja julgeolekule" 

   Unknown author (Sisejulgeoleku instituut, 2021-05-04)
   Eesti on kaldunud ennast pidama eksperdiks Venemaa suunal. Samas on selge, et osa meie ekspertiisist pärineb varasematest aastakümnetest. Tänapäeval on kontaktid isegi töötasemel pigem harvad ning Covid-19 kriis on vahetut ...
  • Seminar "Eesti elanikkonna igapäevane küberhügieen" 

   Unknown author (Sisejulgeoleku instituudi teaduskeskus, 2023-10-03)
   Digivõimalused kasvavad. Ja koos nendega kasvavad ka digiriskid. Tõusujoones on paraku ka elementaarse digihügieeni eiramine, mis annab kurjategijatele ja võõrriikide infovägedele võimaluse kasutada ära inimlikke nõrkusi. ...
  • Hübriidkonverents "Venemaa ja terrorism" 

   Unknown author (Sisejulgeoleku instituut, 2022-12-16)
   9/11 rünnakute järel keskenduti terrorismi käsitlemisel paljus islamiäärmuslusele ja immigratsioonile. Siis tekkis terrorismivastase võitluse kontekstis mõiste radikaliseerumine ehk inimese teekond terrorismi toetamise või ...
  • Rahvusvaheline konverents "Teel turvalisse homsesse" 

   Unknown author (Sisekaitseakadeemia, 2023-10)
   Elanikkonnakaitse aluseks on elanikkonna suutlikkus ennast ise kaitsta ja vajaduse korral üksteist kuni abi saabumiseni aidata ühiskonna eri osaliste – inimeste, kogukondade, kohaliku omavalitsuse üksuste, ettevõtjate ja ...
  • EMN Annual Report on Migration and Asylum Estonia 2019 

   Luik, Eike (European Migration Network, 2019)
   This report aims to outline the most significant developments in 2019 in the area of migration and asylum in Estonia. It includes an overview of statistics, legislative, policy and practical changes, as well as third ...
  • Turvalisuskompass 2/2023 (5) 

   Puusalu, Jaanika, peatoimetaja; Rätsepp, Triin, tegevtoimetaja; Kinkar, Eva, keeletoimetaja (Sisekaitseakadeemia, 2023)
   Sel korral avavad artiklid seadusandluse selguse, valdkondadevaheliste koostöövõimaluste, aga ka uute töö- ja õppevahendite rakendamise vajaduse ja tõhususe teemasid. Samuti on fookuses siseturvalisuse valdkonna töötajad ...
  • Kosmosetehnoloogiate rakendamise võimalused siseministeeriumi haldusalas 

   Pärn, Tõnu (Sisekaitseakadeemia, 2023-12)
   Kosmosetehnoloogiate kasutuselevõtt on küll juba toimunud, kuid samas on sellel valdkonnal suur rakenduspotentsiaal. Kosmosetehnoloogia kallidust silmas pidades ei võeta vaatluse alla võimalikke bespoke-lahendusi kosmoses ...
  • Menetlejate tööstaaži seos enesekindlusega tõepärasuse hindamisel 

   Tänav, Silvia (Sisekaitseakadeemia, 2023)
   Varasem kirjandus viitab, et vastupidiselt levinud eeldusele ei suurenda õigusvaldkonna praktikute kogemused ja eriharidus oluliselt tõepärasuse hindamise täpsust, kuid suurendavad selliste hinnangute tegemise enesekindlust. ...
  • Liitreaalsuse kasutamine väljaõppes: pääste tulevik? 

   Polikarpus, Stella; Terep, Tarmo; Reitel, Kärt (Sisekaitseakadeemia, 2023)
   Uute tehnoloogiate kasutuselevõtt siseturvalisuse tagamisel eeldab, et neid tehnoloogiad õpetatakse ja kasutatakse päästeteenistujate väljaõppes ning täiendkoolitustel. Uuring keskendub liitreaalsuse võimalikule kasutamisele ...
  • Kriminaaltulu. Kui suur ja kas leiame üles? 

   Ombler, Mati (Sisekaitseakadeemia, 2023)
   Artikli eesmärk on anda ülevaade kriminaaltulu võimalikku ulatust käsitlenud analüüsist Eestis, vaadelda analüüsi järel kajastatud organiseeritud kuritegevuse ilminguid ning võrrelda lähiriikide suutlikkust tulu teeniva ...