Now showing items 21-40 of 2091

  • Hirmu ja paanika motiiv Venemaa Balti riikidele suunatud COVID-19-aegses mõjutustegevuses 

   Mölder, Holger; Sazonov, Vladimir (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Koroonaviirusest (SARS-CoV-2) tekkinud haigus COVID-19 puhkes 2019. aasta lõpus Hiina Rahvavabariigis ning vallutas laviinina suurema osa planeedist 2020. aasta alguses. 11. märtsil 2020 hindas Maailma Terviseorganisatsioon ...
  • Product & Image : Security 

   Unknown author (Jeremy Plimmer, 2020-07)
  • Vingugaasimürgistuse riski tajumine Ida-Virumaa näitel 

   Troitski, Artjom (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Lõputöö eesmärk on selgitada välja Ida-Virumaa 18.-30. aastaset meeste vingugaasimürgistuse riski tajumine ning teha ettepanekud edasiseks riksiteadlikkuse mõjutamiseks. Uuringust selgus, et infot vingugaasist on üldiselt ...
  • Päästetöö kvaliteedi tagamine puuduva juhtimise teenuse korral 

   Sild, Kalle (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Käesoleva lõputöö eesmärk on välja selgitada päästetöö juhtimise teenuse tagamise võimalused puuduva juhtimise teenuse korral ning teha ettepanekud minimaalse päästetöö juhtimise teenuse tagamiseks. Lõputöö põhilise ...
  • Mälestiste kaitsmine päästesündmuse korral Järvamaa kirikute näitel 

   Tõrv, Risto (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Lõputöö eesmärgiks oli välja selgitada omaniku, Muinsuskaitseameti ja Päästeameti roll mälestise kaitsmisel päästesündmuse korral ning pakkuda lahendusi kultuurimälestise kaitsetaseme parandamiseks. Uuringu tulemustest ...
  • Päästemeeskonna juhtide kompetentside hoidmine ja arendamine Ida päästekeskuse näitel 

   Leontjev, Pavel (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Lõputöö eesmärgiks oli välja selgitada, millised on Ida päästekeskuse päästemeeskonnajuhtide juhtimiskompetentside arengukohad ning teha töökohapõhised ettepanekud nende juhtimiskompetentside arendamiseks. Lõputöö ...
  • Häirekeskuse tööandja brändi sisemise kuvandi roll värbamisprotsessis 

   Tulskaja, Anastassia (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Uurimisprobleem on esitatud küsimusena, milline on Häirekeskuse tööandja brändi sisemise kuvandi roll uute töötajate värbamisprotsessis. Sünteesides teoreetilisi lähtealuseid ning uuringute tulemusi, tehti järeldused ning ...
  • Päästeameti põhiväärtuste sisekommunikatsioon Lõuna Päästekeskuse päästepiirkondade näitel 

   Kais, Alari (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Lõputöö eesmärgiks on välja selgitada, kuidas Päästeametnikud kommunikeerivad ameti põhiväärtusi edasi päästetöötajatele ning teha ettepanekuid põhiväärtuste edastamise parendamiseks. Selle tulemusel analüüsiti põhiväärtuste ...
  • Üleujutuseks valmisolek Pärnus 2005-2020 

   Raja, Aigar (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Lõputöö uurimisprobleemiks on küsimus: mida on õppinud 2005. aasta jaanuaritormist elanikkond, kohalik omavalitsus ja ettevõtjad. Lõputöö eesmärgiks on välja selgitada, millised muudatused on alates 2005. a jaanuaritormist ...
  • Vingugaasi teke gaasiseadmega eluruumides 

   Sinisalu, Ranneld (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Lõputöö eesmärk on selgitada välja vingugaasi tekkepõhjused ning selle ohtlikkus eluruumides, kus gaasiseade võtab põlemiseks vajaliku õhu samast ruumist. Lõputöö uuringust toob autor välja, et tuleks suurendada teavitustööd, ...
  • Kontrollimehhanismid tuleohutusteenuste kvaliteedi tõstmiseks 

   Posti, Marek (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Lõputöö eesmärk on välja selgitada võimalikud kitsaskohad tuleohutusalaste teenuste kontrollimehhanismides ning pakkuda välja lisaks praegu kasutatavatele uusi kontrollimehhanisme. Lõputöö autor tegi ettepaneku, et ...
  • Vee ja kanalisatsiooni ning kaugkütte tagamine elektrikatkestuse korral Keila linnas 

   Villiste, Silver (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Lõputöö eesmärgiks on välja selgitada, kuidas tõhustada Keila linna valmisolekut elutähtsate teenuste tagamiseks elektrikatkestuse korral. Lõputöös on püstitatud. Lõputöös on püstitatud kolm uurimise ülesannet. Esiteks ...
  • Erivajadustega inimeste ohutusalane nõustamine läbi kodunõustamiste 

   Lukitšev, Anton (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Lõputöö eesmärk on selgitada välja erivajadustega inimeste juures kodunõustamiste läbiviimise eripärad ning vajadused teenuse arendamiseks. Lõputöös tehti ettepanekud kodunõustamiste kvaliteedi parandamiseks erivajadustega ...
  • Päästeameti tuleohutuse kontrolli teenuse võimekuse tõstmine sisemiste ressursside arvelt Ida päästekeskuse näitel 

   Manekin, Sergei (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Lõputöö uurimisprobleemiks on: millises ulatuses on võimalik päästekomando ja operatiivgruppide ametnikke kaasata nende põhiülesannete kõrvalt tuleohutusnõuete täitmise kontrollimisesse? Lõputöö eesmärgiks on määratleda ...
  • Häirekeskuse päästekorraldajate läbipõlemise vähendamise vajadused ja võimalused 

   Renžina, Anna (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Uurimisprobleem on püstitatud küsimusena, kas ja milline on vajadus Häirekeskuse päästekorraldajate läbipõlemise vähendamiseks. Eesmärgiks on selgitada välja Häirekeskuse päästekorraldajate läbipõlemise riski, selle seos ...
  • Transpordiettevõtete maksukäitumine teekasutustasu näitel 

   Väikemaa, Laura (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Lõputöö on aktuaalne, sest alates 1. jaanuarist 2018 hakkas kehtima teekasutustasu. Maksu ja Tolliameti analüüsi põhjal oli 2019. aasta esimeses kvartalis teekasutustasu makstud 72% kõikidest veokitest ning tasumata ...
  • Naispäästjate kaasamine päästekomandode töösse 

   Plaado, Mari (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Teema on aktuaalne, sest antud valdkonda ja naissoost päästjate tööd ei ole Eestis uuritud ning kogu maailmas töötab üsna vähe naisi päästja ametikohal. Uurimistöö eesmärgiks on välja selgitada, millised on naiste endi ...
  • Sekkumisõigus 1-3 : Välismaalased 

   Vanaisak, Ülle (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   3 kaasust: beebi elu päästmine, alaealised kaklejad avalikus kohas, tööloata välismaalased
  • Vigastatud laps 

   Rohuniit, Rauni (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Tegevus toimub linnas. Mitmekorruselise elu- ja ärihoone juures maas lebab näoli poiss. Laps ei liiguta. Kohale on jõudnud patrullpolitsei ja teise toimkonnana välijuht. Sündmuskohal jälgivad toimunut mitu inimest, keda ...
  • Rase naine 

   Rohuniit, Rauni (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Tegevus toimub ämmaemanda ooteruumis ja hiljem kabinetis. Vastuvõtule on tulnud lapseootel naine. Tal on kaasas abikaasa, kes väidab end naise tervise pärast väga muretsevat. Mees on väga aktiivne naise eest arsti küsimustele ...