Now showing items 21-40 of 2505

  • Venemaa võimalike arengute mõjust Eesti julgeolekule 

   Saar, Jüri; Sinisalu, Arnold; Loik, Ramon; Koort, Erkki; Tammel, Kaide; Savimaa, Raul (Sisekaitseakadeemia, 2024)
   Venemaa Föderatsiooni positsioon on tulenevalt 24. veebruaril 2022 alustatud Ukraina-vastasest agressioonisõjast muutunud. Kõik ohud ja võimalused ei ole veel realiseerunud, kuid kahtlemata mõjutavad need üleilmset ...
  • Raport Karen Drambjani radikaliseerumisest 

   Belova-Dalton, Oksana (Sisekaitseakadeemia, 2024)
   Raportis nähakse radikaliseerumist kui keerulist puslet, mille tekkimiseks on vaja mitut tükki, ning raporti fookuses on Eesti kodaniku Karen Drambjani radikaliseerumine, mis kulmineerus 2011. aasta rünnakus kaitseministeeriumi ...
  • Veebikonverents „Terrorism erinevatest vaatenurkadest: põhjused ja tõkestamine rahvusvahelises koostöös“ 

   Unknown author (Sisejulgeoleku instituut, 2021-05-24)
   Tänapäevases maailmas eskaleerub terrorismioht pidevalt. Näiteks ähvardasid hiljuti prantsuse sõjaväelased president Macroni kodusõjaga, kui ta ei lahenda riigis probleemi islamiäärmuslusega. USAs kuulutas aga president ...
  • Veebikonverents "Venemaal toimuvate protsesside mõju naabrite turvalisusele ja julgeolekule" 

   Unknown author (Sisejulgeoleku instituut, 2021-05-04)
   Eesti on kaldunud ennast pidama eksperdiks Venemaa suunal. Samas on selge, et osa meie ekspertiisist pärineb varasematest aastakümnetest. Tänapäeval on kontaktid isegi töötasemel pigem harvad ning Covid-19 kriis on vahetut ...
  • Seminar "Eesti elanikkonna igapäevane küberhügieen" 

   Unknown author (Sisejulgeoleku instituudi teaduskeskus, 2023-10-03)
   Digivõimalused kasvavad. Ja koos nendega kasvavad ka digiriskid. Tõusujoones on paraku ka elementaarse digihügieeni eiramine, mis annab kurjategijatele ja võõrriikide infovägedele võimaluse kasutada ära inimlikke nõrkusi. ...
  • Hübriidkonverents "Venemaa ja terrorism" 

   Unknown author (Sisejulgeoleku instituut, 2022-12-16)
   9/11 rünnakute järel keskenduti terrorismi käsitlemisel paljus islamiäärmuslusele ja immigratsioonile. Siis tekkis terrorismivastase võitluse kontekstis mõiste radikaliseerumine ehk inimese teekond terrorismi toetamise või ...
  • Rahvusvaheline konverents "Teel turvalisse homsesse" 

   Unknown author (Sisekaitseakadeemia, 2023-10)
   Elanikkonnakaitse aluseks on elanikkonna suutlikkus ennast ise kaitsta ja vajaduse korral üksteist kuni abi saabumiseni aidata ühiskonna eri osaliste – inimeste, kogukondade, kohaliku omavalitsuse üksuste, ettevõtjate ja ...
  • EMN Annual Report on Migration and Asylum Estonia 2019 

   Luik, Eike (European Migration Network, 2019)
   This report aims to outline the most significant developments in 2019 in the area of migration and asylum in Estonia. It includes an overview of statistics, legislative, policy and practical changes, as well as third ...
  • Turvalisuskompass 2/2023 (5) 

   Puusalu, Jaanika, peatoimetaja; Rätsepp, Triin, tegevtoimetaja; Kinkar, Eva, keeletoimetaja (Sisekaitseakadeemia, 2023)
   Sel korral avavad artiklid seadusandluse selguse, valdkondadevaheliste koostöövõimaluste, aga ka uute töö- ja õppevahendite rakendamise vajaduse ja tõhususe teemasid. Samuti on fookuses siseturvalisuse valdkonna töötajad ...
  • Kosmosetehnoloogiate rakendamise võimalused siseministeeriumi haldusalas 

   Pärn, Tõnu (Sisekaitseakadeemia, 2023-12)
   Kosmosetehnoloogiate kasutuselevõtt on küll juba toimunud, kuid samas on sellel valdkonnal suur rakenduspotentsiaal. Kosmosetehnoloogia kallidust silmas pidades ei võeta vaatluse alla võimalikke bespoke-lahendusi kosmoses ...
  • Menetlejate tööstaaži seos enesekindlusega tõepärasuse hindamisel 

   Tänav, Silvia (Sisekaitseakadeemia, 2023)
   Varasem kirjandus viitab, et vastupidiselt levinud eeldusele ei suurenda õigusvaldkonna praktikute kogemused ja eriharidus oluliselt tõepärasuse hindamise täpsust, kuid suurendavad selliste hinnangute tegemise enesekindlust. ...
  • Liitreaalsuse kasutamine väljaõppes: pääste tulevik? 

   Polikarpus, Stella; Terep, Tarmo; Reitel, Kärt (Sisekaitseakadeemia, 2023)
   Uute tehnoloogiate kasutuselevõtt siseturvalisuse tagamisel eeldab, et neid tehnoloogiad õpetatakse ja kasutatakse päästeteenistujate väljaõppes ning täiendkoolitustel. Uuring keskendub liitreaalsuse võimalikule kasutamisele ...
  • Kriminaaltulu. Kui suur ja kas leiame üles? 

   Ombler, Mati (Sisekaitseakadeemia, 2023)
   Artikli eesmärk on anda ülevaade kriminaaltulu võimalikku ulatust käsitlenud analüüsist Eestis, vaadelda analüüsi järel kajastatud organiseeritud kuritegevuse ilminguid ning võrrelda lähiriikide suutlikkust tulu teeniva ...
  • Töötamiskohustus ei hoia kinni – korrektsiooni hariduse omandanud ametnike vabatahtlik töölt lahkumine 

   Luige, Silvia; Miljan, Maret (Sisekaitseakadeemia, 2023)
   Artikli eesmärk on anda ülevaade, kuidas korrektsiooni eriala omandanud, kuid kolmeaastase töötamiskohustuse ajal vabatahtlikult vanglast töölt lahkunud ametnikud tajuvad ja mõistavad teenistusest lahkumise põhjuseid. ...
  • Kiiruskaamerate targa ja teaduspõhise kasutamise võimalused liiklusturvalisuse tagamisel 

   Mõtsar, Johanna; Rei, Riho (Sisekaitseakadeemia, 2023)
   Artiklis kirjeldatakse mobiilsete ja statsionaarsete kiiruskaamerate tõhusa, nutika ja teaduspõhise kasutamise võimalusi liiklusohutuse parandamise eesmärgil. Artikli kirjutamisel on lähtutud selles valdkonnas teistes ...
  • Kaitseväe kaasamise vajadus ja võimalused Eesti tervishoiusüsteemi toimepidevuse toetamisel tsiviilkriisides 

   Panjuškin, Nikita; Valk, Anne (Sisekaitseakadeemia, 2023)
   Artikli eesmärk on anda ülevaade uuringust, mis kaardistas Eesti tervishoiualase tsiviil-sõjalise koostöö hetkeseisu ja tõhustamise võimalusi. Uuringu raames intervjueeriti 28 valdkonna eksperti: tsiviileksperte ...
  • Jõu kasutamise reeglite kehtestamisest Kaitseväele ja Kaitseliidule avaliku korra tagamisel 

   Kirsimägi, Silva (Sisekaitseakadeemia, 2023)
   Artiklis analüüsitakse Kaitseväele ja Kaitseliidule jõu kasutamise reeglite kehtestamisega seonduvaid õiguslikke küsimusi. Kehtivas õiguses puudub ühene ja selge jõu kasutamise reeglite regulatsioon juhtudel, kui Kaitsevägi ...
  • Ennetusalane täiendusõpe päästekomandodes – päästeorganisatsiooni „Võimelünk“? 

   Uuspalu, Ahto; Kratovitš, Mairit (Sisekaitseakadeemia, 2023)
   Artiklis uuritakse ennetusalaste koolituste korraldust päästekomandodes, analüüsides selle eri etappe ning tuues esile peamised kitsaskohad ja võimalikud lahendused. Teema aktuaalsus tuleneb ennetusalase tegevuse olulisusest ...
  • Elektrišokirelvade kasutamise praktika Politsei- ja Piirivalveametis 2018–2021 

   Haav, Hannes; Purik, Oliver; Kiviste, Jaak (Sisekaitseakadeemia, 2023)
   Vahetu sunni kohaldamist ja teenistusrelvade kasutamist reguleerib Eestis korrakaitseseadus. Artikkel on inspireeritud poliitilisest huvist muuta korrakaitseseadust selliselt, et elektrišokirelvade kasutamise õiguslikud ...
  • Elanike mõjutatavus massikäitumise kontekstis kui latentne oht riigi julgeolekule ja põhiseaduslikule korrale 

   Noor-Feldmann, Eve; Valk, Anne; Purre, Martin (Sisekaitseakadeemia, 2023)
   Artikkel tutvustab uurimust, mis käsitleb elanikkonna mõjutamist massikäitumise kontekstis ja sellest tulenevat potentsiaalset ohtu riigi julgeolekule ja põhiseaduslikule korrale. Kvalitatiivse mitme juhtumi uuringu raames ...