Show simple item record

dc.contributor.authorKrüger, Urmas
dc.date.accessioned2018-01-31T09:20:38Z
dc.date.available2018-01-31T09:20:38Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-9985-67-290-7 (pdf)
dc.identifier.urihttps://digiriiul.sisekaitse.ee/123456789/2043
dc.description1.Aine õppimisest ; 2.Õiguse olemus ja karistusõiguse ühiskondlik tähtsus ; 3.Karistusõiguslike normide liigitus ja paiknemine seadustes ; 4.Süütegude põhiliigid, nende eristamine ja paiknemine seadustes ; 5.Isikute karistusõigusliku vastutuse aluspõhimõtted ; 6.Deliktistruktuur ; 7.Süüteo toimepanija ; 8.Süüteokatse ; 9.Juriidilise isiku vastutus ; 10.Isikule väärteo toimepanemise eest karistuse määramine ; 11.Väärteo toimepanija suhtes kohaldatavad muud mõjutusvahendid ja asenduskaristused ; 12.Karistusseaduse kohtivus, teo toimepanemise aeg ja kohtet_EE
dc.description.abstractet_EE
dc.description.abstractÕpik on mõeldud õpivahendiks Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži kutseõppe kadettidele, mis tähendab, et õpiku sihtgrupiks on patrullpolitseinikud, kelle tööülesanded karistusõiguse kohaldamise osas päädivad valdavalt väärteoasjade lahendamisel kiirmenetluse otsuse tegemisega või väärteomaterjalide edastamisega üldmenetlust läbiviivatele ametnikele. Õpiku koostamisel on lähtutud õpiku kirjutamise ajal kehtivatest ja lähitulevikku planeeritavate õppekavade/moodulite õpiväljunditest ning õpiteemadest.
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectkaristusõiguset_EE
dc.subjectsüüteodet_EE
dc.subjectväärteodet_EE
dc.subjectkaristamineet_EE
dc.subjectasenduskaristusedet_EE
dc.titleKaristusõiguse üldosa kutseõppeleet_EE
dc.typeBooket_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record