Show simple item record

dc.contributor.authorLaaring, Mait
dc.contributor.authorPars, Siiri
dc.contributor.authorKranich, Helen
dc.contributor.authorNuka, Ele
dc.contributor.authorKiviste, Jaak
dc.contributor.authorMikiver, Monika
dc.contributor.authorRoosve, Triin
dc.contributor.authorVanaisak, Ülle
dc.date.accessioned2017-09-25T11:15:51Z
dc.date.available2017-09-25T11:15:51Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-9985-67-281-5 (pdf)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/1869
dc.description1.Üldsätted ; 2.Süütegude ennetamine ; 3.Riikliku järelevalve meetmed ; 4.Avalikus kohas käitumise üldnõuded ; 5.Vahetu sund ; 6.Riigi kaasamine korrakaitseülesande täitmisse ; 7.Riikliku järelevalve kulud ; Kasutatud kirjanduset_EE
dc.description.abstractJUURDEPÄÄSUPIIRANGUGA. RAAMATU LUGEMISEKS VAJALIK SISSELOGIMINE.et_EE
dc.description.abstract23.02.2011. aastal võeti Riigikogus vastu ja 01.07.2014. aastal jõustus korrakaitseseadus (edaspidi KorS), mis sätestab avaliku korra kaitse üldpõhimõtted, alused ja korralduse. Korrakaitseseaduse kommenteeritud väljaande koostamise vajadus tuleneb Eesti õiguskorra paradigmaatilisest muutusest: paljudele korrakaitseorganitele (edaspidi KKO) on antud riikliku järelevalve pädevus ning volitused kohaldada üld- ja erimeetmeid, kuid neil puuduvad vajalikud (alus)teadmised. Kommenteeritud seadus võimaldab ühelt poolt seda lünka täita, teisalt võiks ühtlustuda ka üleriigiline praktika. Korrakaitseõiguses puuduvad praegu terviklikud teavikud. Korrakaitseametnike (esma)koolitusteks on koostatud koolitusmaterjale, kuid puudub süsteemne ja kogu seadust tõlgendav materjal. Sisekaitseakadeemias on 2010. aastal välja antud õppevahend „Politsei järelevalve menetlus“, kuid selle sisu on praeguseks suures osas aegunud. Korrakaitseseaduse kommenteeritud väljaanne sisaldab mitmesugust teavet. Viidatakse nii kohtulahenditele, õiguskantsleri soovitustele, õigusalasele teaduskirjandusele, uuematele teadusuuringutele (kajastades doktoriväitekirjade tulemusi), kuid näiteid tuuakse ka elulistest juhtumitest, mis on korrakaitseõiguse rakendamisel tõusetunud. Teaviku lõpuossa on lisatud ülevaatlikud tabelid meetmete õiguspäraseks kohaldamiseks ja dokumenteerimiseks ning joonised vahetu sunni kasutamise lubatavusest. Teavikut saavad kasutada nii üliõpilased ja õppejõud kui ka korrakaitseorganite järelevalveametnikud, kellele on valdkondlike seaduste alusel antud pädevus tegutseda erikorrakaitseorganina ning volitused kohaldada erimeetmeid. Kommentaari tekst on lõpetatud 12. märtsil 2017. aastal.
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectkriminaalpreventsioonet_EE
dc.subjectõiguset_EE
dc.subjectavalik kordet_EE
dc.subjectjärelevalveet_EE
dc.subjectpolitseiet_EE
dc.subjectsüüteodet_EE
dc.subjectturvameetmedet_EE
dc.subjectjõu kasutamineet_EE
dc.subjectseadusedet_EE
dc.subjectõppematerjalidet_EE
dc.subjectteenistusrelvadet_EE
dc.titleKorrakaitseseadus : kommenteeritud väljaanneet_EE
dc.typeBooket_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record