Show simple item record

dc.contributor.authorKopõlova, Julia
dc.contributor.otherVeisberg, Raigo, juhendaja
dc.contributor.otherElling, Tõnis, kaasjuhendaja
dc.contributor.otherSisekaitseakadeemia. Finantskolledž
dc.date.accessioned2017-02-21T13:17:36Z
dc.date.available2017-02-21T13:17:36Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/1061
dc.descriptionSissejuhatus ; 1.Elektrienergia ja selle maksustamine aktsiisiga ; 1.1.Energiasüsteem ja selle toimimine ; 1.2.Elektriaktsiisimäär ja maksubaas ; 2.Elektriaktsiisimäära diferentseerimise mõjud ; 2.1.Diferentseerimise alternatiivid ; 2.2.Diferentseerimise tasuvus maksuhaldurile ja maksumaksjale ; Kokkuvõteet_EE
dc.description.abstractTöö eesmärgiks on analüüsida, missugused on elektriaktsiisi diferentseerimise võimalused Eesti Vabariigis. Kättesaadavate andmete alusel analüüsida erinevaid alternatiive, kasutades selleks ka EL teiste riikide näitajaid. Lõputöö kujutab endast empiirilist uuringut. Andmete kogumiseks kasutatakse nii kvalitatiivseid kui ka kvantitatiivseid meetodeid. Töös läbiviidud uuringu kohaselt leiti kolm alternatiivi, mida autor analüüsis, lähtudes Statistikaameti andmetest. Esimese variandina analüüsiti kodu- ja äritarbija maksustamist erinevate aktsiisimääradega. Teise variandina käsitleti elektriaktsiisimäära alandamist suurtarbijatele. Kolmandaks variandiks pakkus autor aktsiisi diferentseerimist konkreetsetel tegevusaladel tegutsevatele ettevõtetele. Uuringu järgi oleksid nendeks tegevusaladeks elektrimasinate ja –aparaatide tootmine, metall ja metalltooted ning puit ja puidutöötlemine. Töös jõuti järeldusele, et teises osas pakutud kaks esimest varianti Eestile ei sobi. Vähemalt arvestades praegust majandusseisundit, ei ole otstarbekas kodutarbijale suurendada või suurtarbijatele vähendada aktsiisimäära. Kolmas variant oleks kõige sobilikum Eestile, kuna see stimuleerib ettevõtjaid, mille läbi suurendab riigi heaolu, see tähendab ettevõtted hakkavad alandatud määra järgselt kasutama vabu vahendeid oma tootmise arendamiseks keskkonnahoiu eesmärkidel.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectelektrienergiaet_EE
dc.subjectelektrivõrgudet_EE
dc.subjecttarbijadet_EE
dc.titleElektriaktsiisimäära diferentseerimine ja selle mõjudet_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record