• Jaan Huik : personaalbibliograafia 

  Kulbin, Jaana, koostaja; Tamm, Liina, koostaja (Sisekaitseakadeemia, 2021)
  Personaalbibliograafia sisaldab Sisekaitseakadeemia emeriitprofessori Jaan Huigi artiklite, raamatute, teaduslike kirjutiste ja muude publikatsioonide kirjeid. Samuti on bibliograafias kajastatud Jaan Huigist endast ...
 • Tuleohutusalase teadlikkuse indeksuuring 2017 

  Emor AS, läbiviija (Päästeamet, 2018)
  Käesoleva uuringu eesmärgiks oli analüüsida 2016 - 2017. aasta ennetustöö tulemusel toimunud muutusi 15-74 a elanikkonna tuleohutusalases teadlikkuses, käitumises ja hoiakutes. Uuringu tulemusi kasutatakse sellealase ...
 • Eelduste loomine Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku kutse- ja kõrghariduse erialaõppejõudude jätkusuutliku karjääri- ja rotatsioonimudeli väljatöötamiseks Siseministeeriumi haldusalas 

  Valk, Anne, läbiviija; Kratovitš, Mairit, läbiviija; Roosve, Triin, läbiviija; Käbi, Mari, läbiviija; Järvet, Shvea, läbiviija; Orumaa, Elina, läbiviija; Pagel, Oliver, läbiviija (Sisekaitseakadeemia, 2013)
  Uuringu eesmärgiks on selgitada välja SKA kutse- ja kõrghariduse erialaõppejõudude värbamisega seotud probleemid ja huvigruppide ootused õppejõududele ning teha ettepanekud sisejulgeoleku valdkonna hariduse pakkumist toetava ...
 • Elanikkonna tuleohutusteadlikkuse uuring 2015 

  Emor AS, läbiviija (Päästeamet, 2015)
  Uuring korraldati eesmärgiga näidata 2014-2015. aasta ennetustöö tulemusel toimunud muutusi 15-74-aastaste Eesti elanike tuleohutusalases teadlikkuses, käitumises ja hoiakutes ning koguda sisendinfot ennetustöö efektiivsuse ...
 • Veeohutusalase teadlikkuse indeksi uuring 2015 

  Emor AS, läbiviija (Päästeamet, 2015)
  Uuringu eesmärk oli jätkata aastatel 2011–2013 läbi viidud veeohutusalase teadlikkuse seirega ning korrata 2013. aastal uuendatud veeohutusalase teadlikkuse indeksi uuringut.

Vaata veel