Show simple item record

dc.contributor.authorGontšaruk, Valeria
dc.contributor.otherKeres, Gunnar, juhendaja
dc.contributor.otherSisekaitseakadeemia. Finantskolledž
dc.date.accessioned2017-01-05T11:20:27Z
dc.date.available2017-01-05T11:20:27Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/926
dc.descriptionSissejuhatus ; 1.Tubakatoodete olemus ja nende osa riigieelarves ; 1.1.Tubakatoodete mõiste ja tarbimine Eestis ; 1.2.Tubakaaktsiisimaks Eesti Vabariigi eelarve ühe osana tulubaasis ; 2.Eraisikud tubakatoodete käitlejana sisemaal ja piiril ; 2.1.Suitsetamise levik Eestis, legaalsed vs illegaalsed sigaretid ; 2.2.Süüteod sigarettide käitlemisel ; Kokkuvõteet_EE
dc.description.abstractTeema on aktuaalne, sest tubakatoodete osas soovitakse EL-s jõuda maksubaaside ja maksumäärade täieliku ühtlustamiseni kõigis liikmesriikides, mis kaotaks küll maksukonkurentsi liikmesriikide vahel, kuid oleks samas liigselt koormav hetkel madalama aktsiisimääraga liikmesriikide tubakatoodete jaehindadele. Lõputöö eesmärgiks on analüüsida füüsiliste isikute käitumist tubakatoodete käitlemisel. Selleks, et eesmärki saavutada on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 1. esiteks antakse ülevaate tubakatoodete tarbimisest Eestis; 2. teiseks autor analüüsib tubakaaktsiisimaksu Eesti Vabariigi eelarve ühe osana tulubaasis; 3. kolmandaks autor annab ülevaate suitsetamise levikikust Eestis, legaalsetest vs illegaalsetest sigaretidest; 4. neljandaks autor analüüsib süütegude jagunemist väär- ja kuritegude suhtes välispiiril ja sisepiiril. Töös kasutatakse kvalitatiivset andmekogumismeetodit, täpsemalt kirjanduse, õigusaktide ning muude dokumentide kogumist ja analüüsi, mille põhjal kujuneb autori lähenemine uurimisprobleemile.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectaktsiisimakset_EE
dc.subjectsigaretidet_EE
dc.subjectõigusaktidet_EE
dc.subjecttollet_EE
dc.subjecttubakatoodedet_EE
dc.titleFüüsilised isikud tubakatoodete käitlejatenaet_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record