Now showing items 1-1 of 1

    • Vanglaametnike tööstress Eesti kinnipidamisasutuste näitel 

      Bobik, Natalja (Sisekaitseakadeemia, 2009)
      Töö eesmärgiks on anda ülevaade tööstressi kujunemise erinevatest käsitlustest ning täpsemalt käsitleda vanglaametnike tööstressi. Samuti näidata erinevaid tööstressiga toimetulemise viise, mis võimaldaksid vanglaametnikel ...