Show simple item record

dc.contributor.authorKüngas, Merle
dc.date.accessioned2016-07-12T07:48:04Z
dc.date.available2016-07-12T07:48:04Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/364
dc.description1.Tööõiguse üldküsimusi ; 2.Töölepinguseadus ja rakendusala ; 3.Tööleping ; 4.Töötajate õiguste laiendamine ; 5.Töötajate õiguste seadusevastane laiendamine ; 6.Töötaja olukorda halvendavate tingimuste ja tööandja ühepoolsete otsuste kehtetus ; 7.Töölepingu vormistamine ; 8.Töölepingu sõlmimiseks nõutavad dokumendid ; 9.Tööraamat ; 10.Poolte vastutus sõlmitud lepingu täitmata jätmisel ; 11.Vaidlus lepingu olemuse üle ; 12.Tööseisukord ; 13.Töölepingu poolte kohustused ; 14.Distsiplinaarvastutus ; 15.Töötajate õigused ; 16.Töölepingu peatumine ; 17.Töölepingu muutmine ; 18.Töölepingu lõpetamine ; 19.Töövaidlused ; 20.Töösuhetest tulenevate nõuete tähtajad ; 21.Töölepingu ebaseadusliku lõpetamisega seotud nõuded ; 22.Töö- ja puhkeaeg ; 23.Puhkuste liigid ja andmise kord ; 24.Palk ; 25.Kollektiivsed töösuhted ; 26.Kasutatud kirjandus ; 27.Kasutatud normatiivmaterjalet_EE
dc.description.abstractTööõigus on oma olemuselt töötajat kaitsev õigus. Kuna töötaja on töösuhte majanduslikult nõrgemaks pooleks, siis on just tööõiguse ülesandeks tagada töötajale minimaalsed töö tegemiseks vajalikud ja olulised tingimused. Eestis kasutatava tööõiguse määratluse kohaselt on tööõigus õigusnormide kogum, mis reguleerib töölepingu alusel töötaja ja tööandja vahel tekkivaid töösuhteid.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjecttööõiguset_EE
dc.subjecttöölepingudet_EE
dc.subjecttöösuhtedet_EE
dc.subjecttöövaidlusedet_EE
dc.subjectpalket_EE
dc.subjecthüvitisedet_EE
dc.subjectpuhkus (töökorraldus)et_EE
dc.subjectdistsiplinaarvastutuset_EE
dc.titleTööõiguset_EE
dc.typeBooket_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record