Show simple item record

dc.contributor.authorRand, Markus
dc.contributor.otherTammel, Kaide, juhendaja
dc.date.accessioned2024-06-11T13:03:30Z
dc.date.available2024-06-11T13:03:30Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.urihttps://digiriiul.sisekaitse.ee/handle/123456789/3450
dc.descriptionSissejuhatus ; 1. Euroopa Liidu sanktsioonid ; 1.1. Sanktsioonide olemus ja klassifikatsioon ; 1.2. Sanktsioonide kehtestamine ja efektiivsus ; 1.2.1. Sanktsioonide mõju rahavoogudele ; 1.2.2. Sanktsioonide mõju kaubandusele ; 2. Eesti äriühingute rahavoogude muutuste analüüs ; 2.1. Uurimismetoodika, valim ja protsess ; 2.2. Eesti äriühingute rahavoogude seosed riskiriikide ja Venemaa vahel ; 2.2.1. Piiriüleste maksete mahtude korrelatsioonanalüüs ; 2.2.2. Piiriüleste laekumiste mahtude korrelatsioonanalüüs ; 2.3. Analüüsi tulemused ja järeldused ; Kokkuvõteet_EE
dc.description.abstractLõputöö eesmärk on välja selgitada Eesti äriühingute rahavood enne ja pärast EL-i kehtestatud sanktsioone Venemaale ning teha järeldused võimaliku sanktsioonidest kõrvalehoidmise kohta. Töö teoreetilises osas antakse ülevaade Euroopa Liidu sanktsioonide olemusest, kehtestamisest, efektiivsusest ning mõjudest rahavoogudele ja kaubandusele. Teises peatükis tutvustatakse töö uurimismetoodikat. Lisaks kaardistatakse ja analüüsitakse rahavoogude muutusi ning tehakse analüüsi põhjal järeldused ja kokkuvõtted ning ettepanekud edasisteks töödeks. Töö tulemusena tõi autor välja riigid, mida kõige suurema tõenäosusega kasutatakse vahendajatena, et sanktsioonidest kõrvalehoida. Soovitusena tõi autor välja, et tulevikus võiks uurida kaubandusvoogude muutusi riskiriikidega ning siduda tööd omavahel, et jõuda kindlale järeldusele, milliseid riigid on sanktsioonidest kõrvalehoidmise kaasaaitajad.et_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectsanktsioonidet_EE
dc.subjectrahavoodet_EE
dc.subjectimportet_EE
dc.subjecteksportet_EE
dc.subjectVenemaaet_EE
dc.subjectsanctionset_EE
dc.subjectcash flowset_EE
dc.subjectexportet_EE
dc.subjectRussiaet_EE
dc.titleEesti äriühingute rahavoogude analüüs enne ja pärast Euroopa Liidu kehtestatud sanktsioone Venemaaleet_EE
dc.title.alternativeEstonian Businesses Cash Flow Analysis Before and After the Sanctions Imposed by European Union on Russiaet_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record