Now showing items 1-4 of 4

  • Valgevene Putini režiimi huvisfääris ja sellest tulenevad võimalikud julgeolekuohud Balti regioonile 

   Sazonov, Vladimir (Sisekaitseakadeemia, 2019)
   Selles mõttepaberis arutletakse Valgevene ja Venemaa Föderatsiooni viimase aja suhete üle ning vaadeldakse, kuidas see võib mõjutada Baltimaade regiooni julgeolekut ja milliseid arengustsenaariume võib see kaasa tuua.
  • Valgevene piirikriisi õppetunnid 

   Marnot, Diana (Sisekaitseakadeemia, 2022)
   22. veebruaril 2022. aastal korraldas Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituut ingliskeelse veebiseminari Valgevene piirikriisi õppetundidest. Üritusel anti ülevaade ja jagati kogemusi 2021. aasta probleemidest Läti, ...
  • Julgeolekupoliitika mõttekojad Balti riikides 

   Rämmer, Algo (Sisekaitseakadeemia, 2022)
   See ülevaade kaardistab Eestis, Lätis ja Leedus tegutsevad olulisemad julgeolekupoliitika mõttekojad-kompetentsikeskused. Aasta-aastalt on suurenenud kompetentsikeskuste osa poliitikate kujundamisel. Kodanikuühiskonna ...
  • Riskiriigid: mõttepaber 

   Koort, Erkki; Lindsaar, Inge (Sisekaitseakadeemia, 2024)
   Riskiriikide nimekirjad on erinevad, aga mõneti kattuvad, kuid mitte alati. Riskiriikide loetelusid koostatakse sõltuvalt tuvastatud ohust, näiteks kõrgema terrorismi rahastamise riskiga riigid, ebaseadusliku sisserände ...