Show simple item record

dc.contributor.authorPalmiste, Mailis
dc.contributor.otherGüldenkoh, Maret, juhendaja
dc.date.accessioned2023-06-14T09:38:16Z
dc.date.available2023-06-14T09:38:16Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://digiriiul.sisekaitse.ee/handle/123456789/3015
dc.descriptionSissejuhatus ; 1. Ettevõtluse ja maksuriskide olemus ; 1.1. Ettevõtluse olemus ; 1.2. Ettevõtja hoolsuskohustus ; 1.3. Maksukuulekuse, maksukäitumise ja maksuriskide olemus ; 2. Empiiriline uuring ; 2.1. Uuringu metoodika ja valim ; 2.2. 2022 aasta maksuvõlglaste uuring ; 2.3. Tulemused, järeldused ja soovitused ; Kokkuvõteet_EE
dc.description.abstractLõputöö eesmärk on välja selgitada 2022 aasta maksuvõlglaste suhtumine maksukäitumisse. Eesmärgi täitmiseks on püstitatud kolm uurimisülesannet: 1. Analüüsida ettevõtluse, ettevõtja hoolsuskohustuse ning maksukäitumise, maksukuulekuse ja maksuriskide teoreetilisi lähtekohti teadusallikatest tulenevalt. 2. Analüüsida 01.01.2023 seisuga Maksu- ja Tolliameti maksuvõlglaste nimekirja kantud ettevõtjate suhtumist maksude suhtes ning hinnata ettevõtja hoolsuskohustuse täitmist. 3. Siduda teooria ja analüüsi tulemusi ning teha järeldusi ja anda soovitusi. Töö raames viidi läbi kvantitatiivne empiiriline uuring, mis aitab parimal moel saada vastused lõputöös püstitatud probleemile, uurimisküsimustele, eesmärgile ja uurimisülesandele. Andmekogumismeetodiks on kvantitatiivses uurimistöös küsitlus. Uuringu tulemustest tehtud järelduste põhjal esitas autor soovitusi Registrite ja Infosüsteemide Keskusele ning Maksu- ja Tolliametile.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectettevõtluset_EE
dc.subjectmaksukäitumineet_EE
dc.subjectmaksurisket_EE
dc.subjectettevõtja hoolsuskohustuset_EE
dc.subjectentrepreneurshipet_EE
dc.subjecttax behavioret_EE
dc.subjecttax risket_EE
dc.subjectentrepreneur's duty of careet_EE
dc.title2022 aasta maksuvõlglaste maksukäitumineet_EE
dc.title.alternativeTax behavior of 2022 year’s tax debtors
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record