Show simple item record

dc.contributor.authorTark, Heikki
dc.contributor.otherLiba, Piret, juhendaja
dc.contributor.otherSisekaitseakadeemia. Justiitskolledž
dc.date.accessioned2017-08-21T10:13:04Z
dc.date.available2017-08-21T10:13:04Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/1816
dc.descriptionSissejuhatus ; 1.Sotsiaaltöö ajalugu ; 1.1.Sotsiaaltöö rahvusvaheline areng ; 2.Sotsiaaltöö meetodite areng ; 2.1.Professionaalse sotsiaaltöö areng ; 2.2.Sotsiaalse grupitöö areng ; 2.3.Ühiskondliku/kogukondliku tööharu ja meetodi tekkimine ; 3.Eesti hoolekande ajaloolisi arengujooni ; 3.1.Areng varasematel aegadel ; 3.2.Eesti Vabariigi periood ; 4.Sotsiaaltöö kriminaalõiguslikus süsteemis ; 4.1.Kuritegevus ja sotsiaaltöö ; 4.1.1.Kuritegevus sotsiaalse fenomenina ; 4.1.2.Riigi vastutus kuritegevusele: tsiviliseeritud kriminaalõiguslik süsteem ; 4.1.3.Sotsiaaltöö osatähtsus ; 5.Sotsiaaltöö Eesti vanglates ; 6.Retsidiivsusriskid hindamisest vanglas ; 6.1.Psühholoogiline hindamine ; 6.2.Sotsiaalmajandusliku ja tervisliku seisundi ning ohtlikkuse hindamine ; 6.3.Riskihindamissüsteemi toimimise optimaalmudel ; 7.Uurimustöö eesmärk ja meetodid ; 7.1.Uurimustöö eesmärk, ülesanded ja hüpotees ; 7.2.Uurimustöö meetod, valim ja korraldus ; 8.Uurimustöö tulemused ja analüüs ; 8.1.Kokkuvõte sotsiaaltöötajate nägemusest ; 8.2.Kokkuvõte kinnipeetavate nägemusest ; 8.3.Uurimus vangistusregistris ; 8.4.Arutelu ja järeldused ; Kokkuvõteet_EE
dc.description.abstractJuba vanadel aegadel on inimesed üksteist aidanud ja nüüd on see aitamine jõudnud ka vanglatesse. Sotsiaaltöö on läbi aegade muutunud ainult paremaks ja efektiivsemaks. Uurimistulemustest selgus, et programmid on kinnipeetavate seas väga populaarsed. Uurimusest tuli ka välja, et kinnipeetavate valimisel programmidesse vaadatakse nende vajadusi ettenähtud programmiks ja karistusaja pikkust ja muid vajalikke kriteeriume. Probleemidest suuremaiks võib pidada info vahetus, mis ei jõua kinnipeetavateni, näiteks sotsiaalprogrammide info. Probleeme on ka vangistusregistris individuaalse täitmiskavaga. See on väga puudulik ja mõningatel kinnipeetavatel üldse täitmata. Kogu info saadakse ja võetakse vangiseregistrist ja kui sealt ei ole midagi võtta siis näitab see vangla kehva tööd. Töö hüpoteesid: 1. Programmidesse valik on juhuslik ja ei vasta tegelikele riskidele ja vajadustele leidis osaliselt kinnitust ja osaliselt mitte. 2. Programmides osalemine ei tulene kinnipeetava individuaalses täitmiskavas ettenähtud tegevustest, leidis kinnitust.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectsotsiaaltöötajadet_EE
dc.subjectvangidet_EE
dc.subjectMurru Vanglaet_EE
dc.subjectsotsiaalprogrammidet_EE
dc.subjectvangladet_EE
dc.titleSotsiaalprogrammide rakendamine Murru vangla näitelet_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record