Show simple item record

dc.contributor.authorKampus, Kaja
dc.contributor.otherKivistik, Lembar, juhendaja
dc.contributor.otherSisekaitseakadeemia. Finantskolledž
dc.date.accessioned2017-08-10T12:51:18Z
dc.date.available2017-08-10T12:51:18Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/1748
dc.descriptionSissejuhatus ; 1.Kauba ühendusesisese käibe ja soetamise olemus ; 1.1.Kauba ühendusesisene käive ; 1.2.Tehingud, mida ei käsitleta kauba ühendusesisese käibena ; 1.2.1.Kolmnurktehing ; 1.2.2.Kauba kaugmüük ; 1.2.3.Paigaldatav või kokkupandav kaup ; 1.3.Kauba ühendusesisene soetamine ; 1.4.Toimingud, mida ei käsitleta kauba ühendusesisese soetamisena ; 2.Kauba ühendusesisese käibe ja soetamisega seotud aruandlus ; 2.1.Kauba ühendusesisese käibe tekkimise koht ja aeg ; 2.2.Kauba ühendusesisese käibe maksustamine ja deklareerimine ; 2.3.Kauba ühendusesisese soetamise maksustamine ja deklareerimine ; 2.3.1.Uue transpordivahendi soetamine ; 2.4.Kauba ühendusesisese käibe aruanne ; 3.probleemid ühendusesisese kauba liikumise deklareerimisel ; 3.1.Kauba ühendusesisese käibe erinevad käsitlused ; 3.2.Kauba ühendusesisese soetamise erinev tõlgendamine ; Kokkuvõteet_EE
dc.description.abstractTöö eesmärgiks on analüüsida kauba ühendusesisese käibe ja soetamise maksustamise põhimõtteid ning nende kajastamist käibemaksuseaduses. Samuti praktikas kujunenud olukorda, kus kauba ühendusesisene liikumine ei kajastu täielikult maksukohustuslase poolt esitatavas aruandluses. Töös on püstitatud hüpotees - kauba ühendusesisest liikumist ei kajastata täielikult esitatavas aruandluses maksuhaldurile. Lõputöö teema on aktuaalne eeskätt selle tõttu, et üha rohkem äriühinguid tegutseb Euroopa Liidu ühtses majandusruumis võõrandades kaupu, kuid maksuhaldurile esitatavates aruannetes ei vasta sellekohane informatsioon alati seadustele. Uurimismeetodina kasutab autor andmete kogumist kasutatud kirjanduse ja praktika põhjal ning nende tõlgendamist praktiliste lahenduste leidmiseks. Uuringu tulemusena jõutakse järeldusele, et kaupade füüsiline liikumine liikmesriikide vahel peab olema kajastatud esitatavates aruannetes. Töö käigus leidis kinnitust probleem, et kauba ühendusesisene liikumine ei kajastu täielikult maksuhaldurile esitatavas aruandluses.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectkaubanduset_EE
dc.subjectkäibemakset_EE
dc.titleKauba ühendusesisese käibe ja kauba ühendusesisese soetamise maksustamineet_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record