Show simple item record

dc.contributor.authorKalme, Janika
dc.contributor.otherLuik, Erti, juhendaja
dc.contributor.otherSisekaitseakadeemia. Finantskolledž
dc.date.accessioned2017-08-10T12:41:26Z
dc.date.available2017-08-10T12:41:26Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/1746
dc.descriptionSissejuhatus ; 1.Ülevaade e-kaubandusest ja otsese e-kaubanduse kasutatavuse analüüs ; 1.1.Tavakaubanduse võrdlus e-kaubandusega, e-kaubanduse jagunemine ja erisused maksustamisel ; 1.2.Nõuded otsese e-kaubanduse tehnoloogiale ja ettevõtja toimingud alustades tegevust otsese e-kaubandusega ; 1.3.Uurimus arvuti ja interneti kasutatavusest Eestis ning internetiküsitluse tulemuste analüüs ; 2.Ülevaade otsese e-kaubandusega seonduvatest õigusaktidest ; 2.1.Seosed tulumaksuga, residentsuse määramine ja püsiv tegevuskoht ; 2.2.Seosed käibemaksuga, käibe tekkimise koht ja Kuuenda Direktiivi rakendamine ; 2.3.Otsese e-kaubanduse seotus autoriõigustega ; 2.4.Otsese e-kaubanduse kontrollmeetmed ; Kokkuvõteet_EE
dc.description.abstractLõputöö eesmärgiks on anda ülevaade otsese e-kaubanduse toimimisest, uurida arvuti ja interneti kasutatavust ning potentsiaalset otsese e-kaubanduse turgu Eestis. Uurida, kuidas maksustada interneti teel tellitavast ja kliendini toimetatavast kaubast teenitavat tulu. Analüüsida, kas olemasolevad õigusaktid kohalduvad ka otsesele e-kaubandusele või tuleks neisse sisse viia muudatusi ning uurida, kuidas oleks võimalik kontrollida antud ettevõtlusharu maksude arvestamist ja tasumist. Olemasolevate õigusaktide kohalduvust analüüsides jõudis autor järeldusele, et täiendusi tuleks sisse viia tulumaksuseaduse neisse paragrahvidesse, mis reguleerivad residentsuse ja püsiva tegevuskoha määramist. Töö käigus jõudis autor seisukohale, et otsene e-kaubandus on maksustatav teenusena ja vastavalt ühetaolise maksustamise printsiibile tuleb kohaldada ka otsesest e-kaubandusest saadud tulu maksustamiseks samasuguseid reegleid nagu muude kaubandusharude puhul. Kontrollimise seisukohalt andis töö autor ülevaate hetkeseisust otsese e-kaubanduse valdkonnas. Maksu- ja Tolliameti kontrolliosakonnas on ennetavalt alustatud vastava uurimustööga kogudes andmeid võimalike kontrollimise barjääride, ohtude ja riskide kohta ning otsitud neile võimalikke lahendusi.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjecttulumakset_EE
dc.subjecte-kaubanduset_EE
dc.titleOtsese e-kaubanduse maksustamisega seotud probleemid ja võimalikud lahendusedet_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record