Show simple item record

dc.contributor.authorSaal, Olga
dc.contributor.otherJürimäe, Pille, juhendaja
dc.contributor.otherSisekaitseakadeemia. Finantskolledž
dc.date.accessioned2017-07-07T05:25:52Z
dc.date.available2017-07-07T05:25:52Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/1684
dc.descriptionSissejuhatus ; 1.Füüsilisest isikust ettevõtja tegevuse alustamine ja lõpetamine ; 1.1.Tegevusloa maksustamise põhimõte ja selle tegevusvaldkonna plussid ja miinused 1990-ndatel aastatel ; 1.2.Füüsilisest isikust ettevõtja registreerimine Maksu- ja Tolliametis või äriregistris ; 1.2.1.Planeeritav füüsilisest isikust ettevõtjate registreerimine ühtses registris ; 1.3.Füüsilisest isikust ettevõtjana või osaühinguna registreerimine ; 1.4.Füüsilisest isikust ettevõtja tegevuse lõpetamine ; 1.5.Füüsilisest isikust ettevõtja registri usaldatavus ; 2.Maksustamine ja maksustamise probleemid ; 2.1.Probleemid füüsilisest isikust ettevõtja tulude-kulude deklareerimisel ; 2.2.Probleemid füüsilisest isikust ettevõtja sotsiaal- ja tulumaksuga maksustamisel ; 2.3.Füüsilisest isikust ettevõtja põllumajandusega seotud tulude-kulude deklareerimine ; Kokkuvõteet_EE
dc.description.abstractKäesoleva töö põhieesmärgiks oli uurida probleeme, mis tekivad maksustamise osas FIE-de registreerimisel ja registrist kustutamisel ning mida on ette võetnud Maksu- ja Tolliamet FIE-de registri korrastamiseks. Töö esimeses peatükis autor uuris, kuidas maksustati Eestis FIE-de eelkäijaid - individuaaltööga tegelejaid, millised maksukohustused sellega kaasnesid ning millist osa etendas see maksuameti töös. Tuuakse välja tööd illustreerivad tabelid, kus on näha, kuidas on muutunud sotsiaalmaksu avansiliste maksete suurus ja märgukirjade väljasaatmine FIE-de alustamise ja lõpetamise osas. Tabelites kajastatu põhjal on selgelt näha, kuidas on mõjutanud sotsiaalmaksu avansiliste maksete suurenemine FIE-de tegevust, tegevuste lõpetamist või peatamist. Töö esimeses peatükis käsitletakse FIE registreerimist ja registrist kustutamist. Lisaks tuuakse välja analüüsi kaudu asjaolud, mis tingisid vajaduse moodustada Maksu- ja Tolliameti FIE registri analüüsi töögrupi. 3 Lõputöö teises peatükis käsitletakse FIE-de maksustamise probleeme sotsiaal- ja tulumaksu osas ning põllumajandusega seotud tulude-kulude kajastamise õigsust ettevõtlustulu vormil E. Lõputöös kasutatakse andmete kogumismeetodit. Autor on jõudnud järeldusele, et FIE-del puudub ülevaade maksuseadustes sätestatud põhi- ja kõrvalkohustustest. Antud teemat ei ole enne akadeemiliselt uuritud ning maksualast kirjandus antud teema kohta on Eestis vähe, seetõttu teema aktuaalne.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectettevõtjadet_EE
dc.subjectettevõtluset_EE
dc.subjectfüüsilised isikudet_EE
dc.subjectmaksustamineet_EE
dc.titleFüüsilisest isikust ettevõtja registreerimisel, registrist kustutamisel ja maksustamisel tekkivadet_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record