Show simple item record

dc.contributor.authorPaabo, Siim
dc.contributor.otherMägipõld, Annika, juhendaja
dc.contributor.otherSisekaitseakadeemia. Finantskolledž
dc.date.accessioned2017-07-03T08:21:12Z
dc.date.available2017-07-03T08:21:12Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/1540
dc.descriptionSissejuhatus ; 1.Legaalse kaubanduse kontrolli teostamine ; 1.1.Kontrolli funktsioonid ; 1.2.Kontrolliüksuste töökorraldus ; 1.3.Maksu- ja Tollikeskuste struktuurilased erinevused ; 2.Muudatuste juhtimise taust ja võimalused ; 2.1.Muudatuste juhtimise õpetus ; 2.2.Muudatuste seosed ja mõjud ; 2.3.Meetodeid ja mudeleid kontrollrühmade loomise hindamiseks ; 3.Muudatuste protsessi analüüs ; 3.1.Sisemaa kontrollrühmade loomine ; 3.2.Töötajate seisukohad ja hoiakud ; Kokkuvõteet_EE
dc.description.abstractLõputöö uurimisobjektiks on sisemaa kontrollrühmade moodustamiseks läbi viidud tegevused. Lõputöö eesmärgiks on hinnangu andmine sisemaa kontrollrühmade loomisega seotud muudatuste läbiviimisele. Eesmärgi saavutamiseks on antud ülevaade legaalse kaubanduse kontrolli valdkonnast ja sisemaa kontrollrühmade kontseptsioonist. Uuritud on muudatuste juhtimise teooriaid ning analüüsitud nendes välja toodud meetodite sobivust MTA-s kasutusele võtmisel. Sellest tulenevalt tekib eeldus uurida kontrollrühmade loomise protsessi muudatuste juhtimise teooriate abil. Analüüsi põhjal on plaanis välja pakkuda lahendusi kontrollrühmade moodustamiseks ja teiste samamahuliste muudatuste läbiviimise edendamiseks MTA-s. Teema käsitlemisel on kogutud andmeid tollikontrolli valdkonna töökorralduse, struktuuri, eesmärkide ja arenguplaanidega seotud aktide ja dokumentide läbitöötamisega. Tartu maksu- ja tollibüroo ning Muuga tollipunkti kaupade füüsilist kontrolli teostavatele ametnikele on esitatud küsimustik. Samuti on intervjueeritud mõlemas üksuses kontrollitegevust koordineerivat juhti. Analüüsi toetamiseks on kasutatud muudatuste juhtimise metoodikaid käsitlevaid kirjandusallikaid. Uurimuses on analüüsitud kontrollrühmade moodustamise käiku muudatuste juhtimise põhimõtete ja teooriate abil. Riigiasutuse eripära arvestades on analüüsiks valitud organisatsiooni sotsioloogilisi vaateid, et läheneda muudatuste protsessile kui tervikule. Organisatsiooni psühholoogiliste käsitluste abil on uuritud muudatustega seonduvat töötaja tasandil. Uuringu tulemusel on tähelepanu juhitud kitsaskohtadele uuenduse läbiviimisel ja pakutud välja võimalikke lahendusi protsessi sujuvamaks teostamiseks.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectkaubanduset_EE
dc.subjectMaksu- ja Tolliametet_EE
dc.subjectkontrollet_EE
dc.subjectmuudatusedet_EE
dc.subjectorganisatsioonimuutusedet_EE
dc.titleMuudatuste juhtimine Maksu- ja Tolliametis legaalse kaubanduse kontrollrühmade loomise näitelet_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record