Show simple item record

dc.contributor.authorOjassalu, Maarja
dc.contributor.otherAdrik, Piret, juhendaja
dc.contributor.otherKarton, Inga, kaasjuhendaja
dc.contributor.otherSisekaitseakadeemia. Justiitskolledž
dc.date.accessioned2017-03-17T09:45:17Z
dc.date.available2017-03-17T09:45:17Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/1214
dc.descriptionSissejuhatus ; 1.Eelvangistuse täideviimise korraldus ; 1.1.Vahistamise eesmärk ja õiguslikud alused ; 1.2.Vahistatute võimalused vanglas ; 2.Vangistuse mõju ja hõivetegevuse tähtsus ; 2.1.Vangistuse mõju kinni peetud isikule ; 2.2.Tööhõive vanglas ; 2.3.Hariduse omandamine vanglas ; 2.3.1.Vabatahtlike tegevus ; 2.4.Sotsiaalprogrammid vanglas ; 2.4.1.„Sotsiaalsete oskuste treening“ ; 2.4.2.„Eluviisitreening“ ; 2.4.3.„Viha juhtimine“ ; 2.4.4.„Convictus“ ; 3.Uurimuslik osa ; 3.1.Uurimuse metoodika, korraldus ja valim ; 3.1.1.Kinnipeeturegistril põhinev uuring ; 3.1.2.Intervjuu ; 3.2.Uurimuse tulemused ; 3.2.1.Kinnipeeturegistri uuringu tulemused ; 3.2.2.Intervjuude tulemused ; 3.3.Uurimuse järeldused ; 3.3.1.Kinnipeeturegistri uuringu järeldused ; 3.3.2.Intervjuude järeldused ; 3.4.Ettepanekud ; Kokkuvõteet_EE
dc.description.abstractLõputöö hüpoteesideks on: programmides osalemise ja distsipliinirikkumiste toimepanemise vahel on seos- tegevustes osalenud vahistatud panevad toime vähem distsipliinirikkumisi kui mittehõivatud vahistatud- ei leidnud kinnitust; teine hüpotees: programmide läbiviijate hinnangul on programmides osalemine vahistatutele kasulik- leidis kinnitust. Alahüpotees: Peamiseks takistuseks vahistatutele programmide läbiviimisel on vahistatute suur liikuvus vanglas sees ning vanglate ja kohtute vahel- leidis kinnitust. Lõputöö eesmärgi saavutamiseks ning hüpoteeside lahendamiseks viidi 2010. a. läbi Riikliku kinnipeetavate, arestialuste ja vahistatute registril põhinev uuring Tallinna Vangla vahistatute seas samuti ka korrelatsiooniuuring kinnipeeturegistrist saadud andmete põhjal ning intervjuud Tallinna Vangla ametnike seas, kes tegelevad vahistatutele mõeldud tegevuste läbiviimisega. Töö eesmärgiks on kirjeldada vahistatute hõivetegevuse korraldust ja tähtsust Tallinna Vangla näitel. Tööst selgub ka kinnipeetavate töötamise, õppimise ja sotsiaalprogrammides osalemise tähtsus ja sellest tulenevalt vahistatute hõivetegevuse olulisus.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectTallinna vanglaet_EE
dc.subjectstresset_EE
dc.subjectvangidet_EE
dc.subjectdistsipliinet_EE
dc.subjecthariduset_EE
dc.subjectfüüsiline tööet_EE
dc.titleVahistatute hõivetegevuse korraldus Tallinna Vangla näitelet_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record