Show simple item record

dc.contributor.authorKartašova, Natalja
dc.contributor.otherTalmar, Annika, juhendaja
dc.contributor.otherSisekaitseakadeemia. Finantskolledž
dc.date.accessioned2017-02-21T12:37:31Z
dc.date.available2017-02-21T12:37:31Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/1057
dc.descriptionSissejuhatus ; 1.Ülevaade kuritegevusest ja selle vastu võitlemisest ; 1.1.Prioriteede ja kuriteo mõisted ; 1.2.Maksu- ja tollialased kuriteod ; 2.Kehtestatud prioriteetide rakendumine praktikas ; 2.1.Maksu- ja Tolliameti poolt kehtestatud prioriteedid maksu- ja tollialaste kuritegude tõkestamiseks ; 2.2.Maksu- ja tollialaste kuritegude statistika aastatel 2004 - 2007 ja prioriteetide otstarbekus ; Kokkuvõteet_EE
dc.description.abstractTöö eesmärk on analüüsida kuritegude tõkestamiseks seatud prioriteetide toimimist. Selleks, et eesmärki saavutada, on püstitatud järgmised uurimisülesanded: anda ülevaade kuritegevusest ja selle vastu võitlemisest, anda ülevaade prioriteetide rakendumisest praktikas. Uurimismeetodina kasutatakse kvalitatiivset uurimisviisi. Antud teema on uudne, kuna Uurimisosakonna Lääne talituse juhataja Peeter Paisuotsa sõnul on maksu- ja tollikuritegusid koos menetletud alles alates aastast 2004. Teema on välja pakutud Maksu- ja Tolliameti poolt. Autor jõuab lõputöös järeldusele, et prioriteet on eelistus, abinõu püstitatud eesmärgi saavutamiseks. Intervjuudest lähtuvalt ja samas toetudes töö teoreetilise osale selgub, et prioriteedid on abinõuks vaadeldavate kuritegude tõkestamisel, kuid samas, kuna kuritegude eeluurimine on reguleeritud kriminaalmenetluse seadustikuga, mille § 6 kohaselt on kuriteo tunnuste ilmnemisel kriminaalmenetluse läbiviimine kohustuslik, siis jääb üsna “vähe ruumi” juhtumite menetlusse võtmisel prioriteetide järgimiseks. Selle põhjuseks on nii maksu- kui ka tollialaste kuritegude lai maht.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectmajanduskuriteodet_EE
dc.subjectmaksukuriteodet_EE
dc.titleProriteetide seadmine Maksu- ja Tollialase kuritegevuse tõkestamisekset_EE
dc.title.alternativePrioriteetide seadmine Maksu- ja Tollialase kuritegevuse tõkestamisekset_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record