Now showing items 1-2 of 2

  • Tuleohutusjärelevalve ametnike koolitamine tööle asumisel 

   Eiser, Karmen (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Esimeses osas tuuakse välja ametnikule esitatavad nõuded, inspektorite tööülesanded Ida- Eesti Päästekeskuse näitel koos õigusaktidega ning täiskasvanute koolitamiseks leitud parimad koolitamismeetodid. Teises osas ...
  • Valveteenistujate tööohutusalase käitumise parendamise võimalused 

   Üleoja, Janari (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Teema on aktuaalne, sest Päästeameti personalistrateegia 2015-2025 näeb ette tööõnnetuste arvu vähendamist 20 tööõnnetuseni aastas. Tööõnnetusse sattumine on seotud teenistuja tööohutusalase käitumisega. Vastavalt töötervishoiu ...