Now showing items 1-2 of 2

  • Plahvatuste soojuskiirguse mõju BLEVE näitel 

   Petrov, Sergei (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Eesti riik on üks riikidest, mille kaudu transporditakse suures koguses veeldatud gaase. Eestis on mitu ettevõtet, kelle tootmisprotsess nõuab veeldatud gaasi kasutamist ja ladustamist. Ohutuse jaoks on oluline, et gaasiga ...
  • Polümeermaterjalide põlemine 

   Kompus, Gehrt (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Käesolev lõputöö käsitleb looduslike- ja sünteesipolümeeride ja polümeermaterjalide (plastide) põlemist. Töös antakse lühiülevaade sünteesipolümeeride tüüpidest, füüsikalis-keemilistest omadustest ja enamkasutatavate ...