Now showing items 1-1 of 1

    • Päästesündmuste analüüs püsiasustusega väikesaartel 

      Hookan, Lember (Sisekaitseakadeemia, 2018)
      Lõputöö eesmärk on analüüsida päästesündmusi väikesaartel aastatel 2009-2017 ning järeldada, millist päästevõimekust vajavad püsiasutustega väikesaared. Lõputöös antakse saartest ülevaade, mis on valimis välja toodud ning ...