Now showing items 1-3 of 3

  • Paakautode reageerimine ja mehitatus Lääne päästekeskuses 

   Nõlvak, Tõivo Tim (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Uurimistöö peaeesmärgiks on seatud lahenduste pakkumine olemasoleva ressursi otstarbekamaks kasutamiseks.
  • Paakautode võimekuse võrdlus veeveol 

   Saar, Jaanus (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Lõputöö eesmärk on hinnata erinevate paakautode võimekust veeveol ja selle alusel anda soovitusi, milliseid paakautode tehnilisi lahendusi on kõige otstarbekam kasutada Eesti päästesüsteemis. Eesmärgi saavutamiseks sõnastas ...
  • Vesivarustuse korraldamine paakautodega 

   Kombe, Mihkel (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Uurimistöö objektiks on paakautod ja veevedu ning seal kasutatav varustus. Sammuti veeveolt saadav tulemus. Lõputöö ülesandeks on välja selgitada, kuidas ja milliseid vahendeid kasutades on võimalik tulekahju kohale ...