Now showing items 1-5 of 5

  • Päästetööd keemiareostuse tõrjel transpordi õnnetusel 

   Pavlovitš, Raivo (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Käesoleva lõputöö eesmärgiks on tegevusjuhise koostamine päästetöödejuhile kemikaalidega seonduvates hädaolukordades tegutsemiseks. Lõputöö koostamisel kasutati analüüsi tegemisel kvantitatiivset uuringu meetodit. Lõputöö ...
  • Sillamäe tööstuspiirkonna keemiaohud 

   Tokman, Urmas (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Käesolev töö on uurimustöö, mille käigus analüüsiti ohtlike veoste käitlemise ja suurõnnetuse ohuga ettevõtetega seotud õigusakte ja küsitleti Sillamäe linna elanikke eesmärgiga selgitada välja nende teadlikkus Sillamäe ...
  • Tallinna autotranspordi riskianalüüs 

   Kull, Tarmo (Sisekaitseakadeemia, 2004)
   Käesoleva töö eesmärk on hinnata autotranspordist tulenevat riski Tallinnas. Analüüsitud on vaid neid riske, mis võivad tekitada Tallinna linnale hädaolukorra. Ära on toodud Tallinna maateevõrgustiku üldiseloomustus, ...
  • Tallinna ohtlike ainete raudteetransiidi riskianalüüsi alused 

   Hanga, Knut (Sisekaitseakadeemia, 2003)
   Antud lõputöös käsitletakse Tallinna linnas raudteid mööda veetavaid ohtlikke aineid ja neist tulenevaid võimalikke ohte. Töös on lõpptulemusena lisatud ka raudteel veetavatest ohtlikest ainetest tulenev ohuala. Tegemist ...
  • Tankerite tuleohutussüsteemid 

   Lemmik, Arno (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Lõputöö käsitleb tankeritel kasutatavaid tuleohutussüsteeme. Kuna tankerite kohta kehtivad nõuded, standardid ja soovitused on rahvusvahelised, siis on töös kasutatud ohtrasti inglisekeelseid väljendeid ja lühendeid. Põhjus ...