Now showing items 1-1 of 1

    • Tankerite tuleohutussüsteemid 

      Lemmik, Arno (Sisekaitseakadeemia, 2007)
      Lõputöö käsitleb tankeritel kasutatavaid tuleohutussüsteeme. Kuna tankerite kohta kehtivad nõuded, standardid ja soovitused on rahvusvahelised, siis on töös kasutatud ohtrasti inglisekeelseid väljendeid ja lühendeid. Põhjus ...