Now showing items 1-1 of 1

    • Evakuatsiooni ohud Tartu Kaubanduskeskustes müügikampaaniate ajal 

      Laumets, Varmo (Sisekaitseakadeemia, 2015)
      Käesolev lõputöö on rakendusliku iseloomuga empiiriline uurimus. Lõputöös püstitatud ülesannete lahendamiseks kasutatakse kvalitatiivsele uuringule omaseid andmekogumis- ja analüüsimeetodeid, teostati võrdlev vaatlus ja ...