Now showing items 1-1 of 1

    • Distsiplinaarkaristuse mõju kinnipeetavale Tallinna Vangla näitel 

      Hanimägi, Kirsika (Sisekaitseakadeemia, 2008)
      Lõputööd eesmärgiks on analüüsida, millist mõju avaldavad hetkel kehtivad distsiplinaarkaristused kinnipeetavale - kuidas hindavad kinnipeetavad distsiplinaarkaristuste mõju endile, kas nad mõistavad distsiplinaarkaristuste ...