Now showing items 1-1 of 1

    • Kinnipeetavate eelistatuim vangla tüüp karistuse kandmisel 

      Poljatšenko, Ilona (Sisekaitseakadeemia, 2008)
      Töö eesmärkideks on võrrelda nõukoguaegseid laagertüüpi vanglaid kambertüüpi vanglatega, välja selgitada kinnipeetavate eelistatuim vangla tüüp ning stereotüüpe, mis kirjeldavad erinevate eelistustega kinnipeetavaid. Uurimustöö ...