Now showing items 1-1 of 1

    • Ehitusloa kehtetuks tunnistamine 

      Külm, Keiu (Sisekaitseakadeemia, 2009)
      Lõputöö eesmärk on koostada ülevaatlik dokument ehitistele antud ehituslubade kehtetuks tunnistamisel tekkivatest probleemidest. Kohtulahendite analüüsi tulemusel selgitada välja ehitusseadusest (EhS) tulenevad kitsaskohad ...