Now showing items 1-1 of 1

    • Keskastmejuhtide karjääriperspektiivid avalikus sektoris 

      Vaino, Maris (Sisekaitseakadeemia, 2009)
      Lõputöö eesmärk on uurida avaliku sektori organisatsioonides töötavate keskastmejuhtide karjääriväljavaateid ning selgitada välja, kui paljud uuritavatest keskastmejuhtidest soovivad siduda oma edasise karjääri juhi ...