Now showing items 1-1 of 1

    • Tööstress Põhja-Eesti Päästekeskuse komandodes 

      Sinijärv, Irina (Sisekaitseakadeemia, 2010)
      Lõputöö teema on aktuaalne, kuna päästeteenistujate töö kuulub oma ekstreemsete töösituatsioonide tõttu üle keskmise stressirohkemate elukutsete hulka (Cooper, ref Niitra 2004:76). Lisaks hädaohtlikele töösituatsioonidele ...