Now showing items 1-1 of 1

    • Koolitussüsteemi analüüs Kadrina lasteaias Sipsik 

      Piirma, Margit (Sisekaitseakadeemia, 2009)
      Töö eesmärk on uurida asutuse koolitustegevust. Selgitada välja peamised probleemid ja võimalused lasteaia koolitustegevuse arendamiseks. Tulenevalt riikiku järelevalve prioriteetidest alushariduses (pedagoogide ...