Now showing items 1-1 of 1

    • Koolitustegevuse protsess Ida Politseiprefektuuri näitel 

      Pertel, Alli (Sisekaitseakadeemia, 2009)
      Töö aktuaalsus väljendub Ida Politseiprefektuuri vajaduses süsteemse ja tervikliku koolitustegevuse järele. Probleemina näeb lõputöö autor seda, et Ida politseiprefektuuris ei ole kehtivat kirja pandud personalistrateegiat ...