Now showing items 1-3 of 3

  • Linna- ja vallavolikogu revisjonikomisjoni töö tulemuslikkus kohaliku omavalitsuse kontrollimisel 

   Toiger, Erle (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Lõputöö on koostatud eesmärgiga välja selgitada, kui tulemuslik on valla- ja linnavolikogu revisjonikomisjoni tegevus kohaliku omavalitsuse kontrollimisel ning mil määral on revisjonikomisjoni töö tulemuslikkus sõltuvuses ...
  • Maamaksu ja kinnisvaramaksu võrdlus 

   Lehtmets, Andres (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Lõputöö eesmärgiks on leida alternatiiv praegusel kujul kehtivale maamaksule, täpsemalt võrrelda maamaksu kinnisvaramaksuga ning analüüsida selle kasutusele võtu võimalust Eestis. Lõputöös püstitati järgmine hüpotees: ...
  • Tulumaks kohaliku omavalitsuse tuluallikana 

   Valgemäe, Ester (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Töö eesmärgiks on analüüsida, kas tulumaks tagab piisava ja küllaldase kohalike omavalitsuste ülesannete rahastamise majanduslanguse korral. Käesoleva töö eesmärgi täitmiseks ja hüpoteesi kontrollimiseks viiakse autori ...