Now showing items 1-2 of 2

  • Ametnike täiendkoolitus Võrumaa kohalikes omavalitsustes 

   Leelanss, Inga (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Lõputöö eesmärk oli välja selgitada, kui suures ulatuses panustavad Võrumaa kohalikud omavalitsused täienduskoolitussüsteemi arendamisele, millised probleemid sellega kaasnevad ning tuua välja lahendused, kuidas muuta ...
  • Avalike teenuste lepinguline delegeerimine Võrumaa omavalitsustes 

   Otsatalu, Piret (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Lõputöö eesmärgiks oli tänase praktika kaardistamine Võrumaa kolmeteistkümnes omavalitsuses avalike teenuste lepingulisel delegeerimisel, samuti tulemuste analüüs ning erinevate lahenduste ja soovituste väljapakkumine ...