Now showing items 1-1 of 1

    • Organisatsiooniline pühendumus Kaitseministeeriumi näitel 

      Mänd, Mari-Liis (Sisekaitseakadeemia, 2009)
      Lõputöö uurimisobjektiks on Kaitseministeerium ning sealsete ametnike pühendumus. Uurimistöö eesmärgiks on välja selgitada Kaitseministeeriumi teenistujate pühendumuse profiil ning analüüsida pühendumust mõjutavaid ...