Now showing items 1-1 of 1

    • Töösuhte lõppemine koondamise tõttu Riigikantselei näitel 

      Liibert, Liina (Sisekaitseakadeemia, 2010)
      Käesoleva lõputöö teemaks on töötajate koondamine. Lõputöö täpsemad eesmärgid : 1) teoreetilise ülevaate andmine koondamise protsessist; 2) empiirilise uuringu läbiviimine Riigikantseleis eesmärgiga analüüsida ...