Now showing items 1-1 of 1

    • Ametnike täiendkoolitus Võrumaa kohalikes omavalitsustes 

      Leelanss, Inga (Sisekaitseakadeemia, 2010)
      Lõputöö eesmärk oli välja selgitada, kui suures ulatuses panustavad Võrumaa kohalikud omavalitsused täienduskoolitussüsteemi arendamisele, millised probleemid sellega kaasnevad ning tuua välja lahendused, kuidas muuta ...