Now showing items 1-1 of 1

    • Roteerumissüsteemi rakendamine välisministeeriumi näitel 

      Koplimets, Rait (Sisekaitseakadeemia, 2010)
      Lõputöö uurimisobjektiks on Välisministeeriumi roteerumissüsteem. Töö eesmärgiks on analüüsida Välisministeeriumis hetkel toimivat roteerumissüsteemi ja välja töötada ettepanekud süsteemi parandamiseks lähtuvalt ametnike ...