Now showing items 1-1 of 1

    • Töökorralduse efektiivsuse uuring sotsiaalministeeriumi näitel 

      Kütt, Kadri (Sisekaitseakadeemia, 2009)
      Töö uurimisobjektiks on töökorralduse efektiivsus avaliku sektori asutuses – Sotsiaalministeeriumis. Töö koostamisele ja uuringu läbiviimisele oli ajendiks eelkõige ministeeriumi huvi antud personalijuhtimise valdkonna ...