Now showing items 1-1 of 1

    • Avalike ürituste lubamise põhiseaduslik aspekt 

      Kärsna, Tiina (Sisekaitseakadeemia, 2009)
      Lõputöö hüpoteesiks on väide, et linnavalitsuste poolt rikutakse isikute põhiõigust vabale eneseteostusele, kuna avalike ürituste kohta käivad regulatsioonid ei ole põhiseadusega kooskõlas. Autor kasutab hüpoteesi ...