Now showing items 1-19 of 19

  • Avarii tankla territooriumil 

   Ruotsi, Ramon (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Tanklas on toimunud tankimisalal avarii kahe sõiduauto vahel, mille tulemusena on auto(d) põlema süttinud. Meedikud on jõudnud esimesena kohale ja saanud põlevast autost kõrvalistuja kätte ning tegelevad temaga (kannatanu ...
  • Bussi ja kütuseveoki kokkupõrge 

   Kütt, Tambet (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Väikeasula ristmikul on kokku põrganud liinibuss ja poolhaagisega kütuseveok. Avarii tagajärjel deformeerub bussi keskosa ja erineva raskusastmega vigastusi saab kokku üheksa inimest. Enamus vigastatud inimesi asub bussi ...
  • CNG sõiduauto avarii 

   Polikarpus, Stella; Ehastu, Kristjan (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Esimene XVR OS fail loodi XVR OS 2017 versioonis Kristjan Ehastu lõputöö raames, selleks, et saada tagasisidet lõputöö autori koostatud standardtegevusjuhiste arusaadavusele ja rakendatavusele. Stsenaarium on uuendatud XVR ...
  • CNG sõiduauto tulekahju 

   Polikarpus, Stella; Ehastu, Kristjan (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Esimene XVR OS fail loodi XVR OS 2017 versioonis Kristjan Ehastu lõputöö raames, selleks, et saada tagasisidet lõputöö autori koostatud standardtegevusjuhiste arusaadavusele ja rakendatavusele. Stsenaarium on uuendatud XVR ...
  • Kaitseväe Akadeemia esitlus 

   Polikarpus, Stella (Sisekaitseakadeemia, 2020)
  • Kaklus ja veeõnnetus ujuvsaunas 

   Ruotsi, Ramon (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Järve ääres on telkimisala ja ujuvsaun, mis on välja renditud sünnipäevapeoks. Kohalikud on varasemalt sauna omavoliliselt kasutanud ja seal tavaliselt pidu pannud. Sünnipäevalised suundusid ujuvsaunaga järvele. Õhtu ...
  • Keemiaõnnetus kortermajas 

   Ruotsi, Ramon (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Kortermaja parklakorrusele on pargitud järelhaagis, kus on 20-25 l kanistrid. Auto koos kahe isikuga sõitsid maa-alusesse parklasse ja riivasid parkimisel haagist, mille tagajärjel haagisel olnud kanister kukkus ümber ning ...
  • Kruiisilaev madalikul 

   Sepp, Kristjan (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Kruiisilaev on sõitnud madalikule ja masinaruumis on tulekahju. Alustatakse reisijate evakuatsiooni ühele väheasustatud kaldaalale (Hiiumaa, Kõpu poolsaar).
  • Kütuserongi ja linnaliinibussi kokkupõrge 

   Ruotsi, Ramon (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Ülesõidu foorisüsteem ei töötanud, mistõttu sattus linnaliinibuss raudteeülesõidul rongi ette. Rong lohistas bussi 200m edasi. Bussis oli ca 25 inimest. Enamus said bussist välja omal jõul ja teiste reisijate kaasabil. Osa ...
  • Palgiveoki ja sõiduauto kokkupõrge 

   Kütt, Tambet (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Kahetasandilise ristmiku ülemisel tasandil, purunes pagiveoki rehv. Auto hakkas vibama ning palgi koormaga haagis kaldus vastassuuna vööndisse, kus põrkas kokku vastu tulnud sõiduautoga. Sõiduautos viibis kaks naisterahvast. ...
  • Pommitaoline ese kiirtee ehitustöödel 

   Sepp, Kristjan (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Kiirtee lähedal leitakse ehitustööde käigus liiva seest pommitaoline ese. Vaja on tuvastada, kas tegemist on reaalse ohuga ja seejärel sündmus lahendada.
  • Reostumine päästekorraldajatele 

   Polikarpus, Stella (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Ühte virtuaalsimulatsiooni linnas/alevis paiknevasse keskkonda on loodud erinevad reostuse liikide visuaalsed pildid ja lood. Legendi järgi helistaja paikneb Eestis, Rapla linnas liikudes mööda Tallinna mnt ja Välja ning ...
  • Sööbiva ja oksüdeeriva aine leke keldris 

   Polikarpus, Stella (Sisekaitseakadeemia, 2019)
   Õnnetus juhtus Kendra keemilise puhastuse varustamisel kemikaalidega kortermaja maa-aluses garaažis. Avarii põhjustas sõiduauto 343THP, tagurdades sisse liikuvale järelhaagisega sõidukile 443WXL. Järelhaagisel olid kemikaalid. ...
  • Transpordiavarii udusel külateel 

   Sepp, Kristjan (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Udusel maanteel toimub transpordiavarii kus osalevad traktor, džiip ja kaks sõiduautot. Sündmus mõjutab selles piirkonnas kogu liiklust. Avarii tagajärjel satuvad traktori lastiks olevad ohtlikud jäätmed keskkonda.
  • Tühjas maailmas edasi tagasi liikumine 4 inimesele tasc logic käsud 

   Kütt, Tambet (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Tühjas maailmas loodud tasc logic edasi tagasi liikumine. Korraga saab liikumise korralduse anda 4 inimesele. Seda edasi tagasi liikumist saab kasutada kõigis stsenaariumites, mis on dünaamilised ja on inimeste liikumist ...
  • Tühjas maailmas I juhtimistasandi sündmusele reageerivate ressursside liikumiste evendid ja kaitsevarustuse kasutamise tasc logic käsud 

   Kütt, Tambet (Sisekaitseakadeemia, 2019)
   Tühjas maailmas loodud esimese juhtimistasandi sündmusele reageeriv ressurss. Iga tehnika ühiku jaoks on loodud event, mille käivitamisel liigub see tehnika sündmuskohale. Evendiga on sisestatud liikumine kolmele põhiautole, ...
  • Tühjas maailmas kombineeritud joatoruga tööliini hargnemise tasc logic käsud 

   Kütt, Tambet (Sisekaitseakadeemia, 2019)
   Tühjas maailmas on loodud tasc logic käsud kombineeritud joatoruga tööliini hargnemiseks. Tööliini hargnemise käsu saab anda nii ühele persoonile kui ka kahele, joatoru võtab kätte see persoon, kes valitakse menüüst ...
  • Tühjas maailmas tüviliini hargnemine 4 inimesele tasc logic käsud 

   Kütt, Tambet (Sisekaitseakadeemia, 2019)
   Tühjas maailmas loodud tasc logic tüviliini hargnemine. Tüviliini moodustab persoon, kes valitakse menüüst esimesena. Lisaks tüviliini moodustamisele, saab anda, kuni neljale inimesele, korralduse liikuda hargmiku ja ...
  • Vägivaldne korteri tulekahju 

   Kütt, Tambet (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Kortermajas on tekkinud kahe pere vahel tüli, mis muutub lõpuks vägivaldseks. Üks tüli osapooltest ründab teise osapoolt ja tema peret. Tekitades neile nii peksmise kui ka noaga kehavigastusi. Vigastatud pere põgeneb oma ...