Recent Submissions

 • Impact of events in Belarus on the safety and security of the Baltic States 

  Unknown author (Sisekaitseakadeemia, 2022)
  At the time of publication of the report, the situation in the Baltic region was exacerbated by the decision of the Russian Federation to bring tens of thousands of soldiers close to the Ukrainian border. The subject is ...
 • Comparison of security policy documents of the Baltic states 

  Marnot, Diana (Sisekaitseakadeemia, 2020)
  This overview outlines, by category, the national security policies and risk mitigation measures in Estonia, Latvia and Lithuania. To this end, the strategic documents of the security policy of the three Baltic States have ...
 • Baltikumi julgeolekupoliitika dokumentide võrdlus 

  Marnot, Diana (Sisekaitseakadeemia, 2020)
  Siinses ülevaates on kategooriate kaupa välja toodud Eesti, Läti ja Leedu riiklikud julge-olekut mõjutavad tegevussuunad ja ohtude maandamismeetmed. Selleks on temaatilise analüüsi abil uuritud kolme Balti riigi ...
 • Hirmu ja paanika motiiv Venemaa Balti riikidele suunatud COVID-19-aegses mõjutustegevuses 

  Mölder, Holger; Sazonov, Vladimir (Sisekaitseakadeemia, 2020)
  Koroonaviirusest (SARS-CoV-2) tekkinud haigus COVID-19 puhkes 2019. aasta lõpus Hiina Rahvavabariigis ning vallutas laviinina suurema osa planeedist 2020. aasta alguses. 11. märtsil 2020 hindas Maailma Terviseorganisatsioon ...