Now showing items 16-21 of 21

  • Vabatahtlike päästjate, merepäästjate ja abipolitseinike kaasamise kitsaskohad 

   Marnot, Diana (Sisekaitseakadeemia, 2022)
   Vabatahtlikke ühendusi on Eestis palju, kuid selles analüüsis keskendutakse neile, keda kaasatakse peamiselt siseturvalisuse tagamisse: vabatahtlikud päästjad, vabatahtlikud merepäästjad ja abipolitseinikud. Kuigi vabatahtlikke ...
  • Varalise kahjuga liiklusõnnetuse kahjukäsitluse erasektorile delegeerimise mõjuanalüüs 

   AS PricewaterhouseCoopers Advisors, läbiviija (Siseministeerium, 2017)
   Käesoleva varalise kahjuga liiklusõnnetuse kahjukäsitluse teenuse erasektorile delegeerimise mõjuanalüüsi eesmärk on uurida, kas ja mil moel oleks võimalik politsei tegevuste vähendamine ainult varalise kahjuga liiklusõnnetuste ...
  • Veeohutusalase teadlikkuse indeksi uuring 2015 

   Emor AS, läbiviija (Päästeamet, 2015)
   Uuringu eesmärk oli jätkata aastatel 2011–2013 läbi viidud veeohutusalase teadlikkuse seirega ning korrata 2013. aastal uuendatud veeohutusalase teadlikkuse indeksi uuringut.
  • Veeohutusalase teadlikkuse indeksuuring 2017 

   Emor AS, läbiviija (Päästeamet, 2017)
   Uuringu eesmärk oli jätkata alates aastast 2011 läbi viidud veeohutusalase teadlikkuse seiret ning korrata nimetatud aastatel läbi viidud veeohutusalase teadlikkuse indeksi uuringut, et hinnata 2016-2017.a ennetustöö ...
  • Veeohutusalase teadlikkuse indeksuuring 2019 

   Emor AS, läbiviija (Päästeamet, 2019)
   Uuringu eesmärk oli jätkata alates aastast 2011 läbi viidud veeohutusalase teadlikkuse seiret ning korrata nimetatud aastatel läbi viidud veeohutusalase teadlikkuse indeksi uuringut, et hinnata 2018-2019.a ennetustöö ...
  • Veeohutuse teadlikkuse kvalitatiivuuringu aruanne mai–juuni 2013 

   Emor AS, läbiviija (Päästeamet, 2013)
   Uuringu eesmärgiks oli välja selgitada inimeste veeohutusalast teadlikkust, hoiakuid ja käitumist ning saada inimeste hinnanguid/tagasisidet 2013. aasta veeohutuskampaania reklaamidele.