Recent Submissions

 • Veebikonverents „Terrorism erinevatest vaatenurkadest: põhjused ja tõkestamine rahvusvahelises koostöös“ 

  Unknown author (Sisejulgeoleku instituut, 2021-05-24)
  Tänapäevases maailmas eskaleerub terrorismioht pidevalt. Näiteks ähvardasid hiljuti prantsuse sõjaväelased president Macroni kodusõjaga, kui ta ei lahenda riigis probleemi islamiäärmuslusega. USAs kuulutas aga president ...
 • Veebikonverents "Venemaal toimuvate protsesside mõju naabrite turvalisusele ja julgeolekule" 

  Unknown author (Sisejulgeoleku instituut, 2021-05-04)
  Eesti on kaldunud ennast pidama eksperdiks Venemaa suunal. Samas on selge, et osa meie ekspertiisist pärineb varasematest aastakümnetest. Tänapäeval on kontaktid isegi töötasemel pigem harvad ning Covid-19 kriis on vahetut ...
 • Seminar "Eesti elanikkonna igapäevane küberhügieen" 

  Unknown author (Sisejulgeoleku instituudi teaduskeskus, 2023-10-03)
  Digivõimalused kasvavad. Ja koos nendega kasvavad ka digiriskid. Tõusujoones on paraku ka elementaarse digihügieeni eiramine, mis annab kurjategijatele ja võõrriikide infovägedele võimaluse kasutada ära inimlikke nõrkusi. ...
 • Hübriidkonverents "Venemaa ja terrorism" 

  Unknown author (Sisejulgeoleku instituut, 2022-12-16)
  9/11 rünnakute järel keskenduti terrorismi käsitlemisel paljus islamiäärmuslusele ja immigratsioonile. Siis tekkis terrorismivastase võitluse kontekstis mõiste radikaliseerumine ehk inimese teekond terrorismi toetamise või ...
 • Rahvusvaheline konverents "Teel turvalisse homsesse" 

  Unknown author (Sisekaitseakadeemia, 2023-10)
  Elanikkonnakaitse aluseks on elanikkonna suutlikkus ennast ise kaitsta ja vajaduse korral üksteist kuni abi saabumiseni aidata ühiskonna eri osaliste – inimeste, kogukondade, kohaliku omavalitsuse üksuste, ettevõtjate ja ...