Recent Submissions

  • Seminar "Eesti elanikkonna igapäevane küberhügieen" 

    Unknown author (Sisejulgeoleku instituudi teaduskeskus, 2023-10-03)
    Digivõimalused kasvavad. Ja koos nendega kasvavad ka digiriskid. Tõusujoones on paraku ka elementaarse digihügieeni eiramine, mis annab kurjategijatele ja võõrriikide infovägedele võimaluse kasutada ära inimlikke nõrkusi. ...